MAR

Aptahem offentliggör utfall i företrädesemission

2021-09-15
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE...

Läs mer

Aptahem AB genomför företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörande av delårsrapporten för det andra kvartalet 2021

2021-08-17
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE...

Läs mer

Aptahem erhåller Intention to Grant från det europeiska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-07-05
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det europeiska patentverket (EPO) om ett preliminärt godkännande (Intention to Grant) av den europeiska patentansökan EP 18783424.7 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and...

Läs mer

Aptahem erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-06-30
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/652,926 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective...

Läs mer

Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med motpart

2021-04-29
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att den exklusiva förhandlingsperioden, som tidigare aviserats via pressmeddelande den 9 mars, har avbrutits. Aptahem valde den 9 mars 2021 att offentliggöra information om att en icke-bindande avsiktsförklaring hade undertecknats. Avsiktsförklaringen gav motparten en...

Läs mer

Teckningsoptioner serie TO 5 nyttjades till 95 % och tillför Aptahem 15,9 MSEK

2021-04-19
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 5. Den 15 april 2021 avslutades nyttjandeperioden och totalt nyttjades 11 349 069 teckningsoptioner serie TO 5 för teckning av lika många aktier, vilket motsvarar en...

Läs mer

Aptahem undertecknar icke-bindande avsiktsförklaring gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis

2021-03-09
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) meddelar i dag att bolaget har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag med huvudsäte i Europa. Avsiktsförklaringen avser licensvillkor för exklusiv utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1 för behandling av sepsis i Europa. Bolaget...

Läs mer

Företrädesemissionen i Aptahem övertecknad

2020-10-28
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Läs mer

Aptahem AB avser genomföra företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK säkerställd till 80 procent

2020-09-09
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Läs mer

Aptahems styrelseordförande avgår på egen begäran

2020-09-03
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ), meddelar att bolagets styrelseordförande Kjell G Stenberg har begärt eget utträde ur styrelsen. Med anledning därav kommer styrelsen inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att utse ny ordförande. Fram till dess har styrelsen...

Läs mer