Huvudkandidaten Apta-1 i sepsis

Apta-1, en RNA-aptamer, är i nuläget en av få läkemedelskandidater mot sepsis. Apta-1 har i prekliniska studier påvisat unika antiinflammatoriska, antitrombotiska och immunomodulerande egenskaper, vilket indikerar att Apta-1 skulle kunna vara den helhetslösning som sepsisbehandlingen idag saknar. För närvarande befinner sig kandidaten i tidig klinisk fas.

Bolaget har genomfört de prekliniska studier som krävs av myndigheterna för att ta Apta-1 vidare till klinisk fas. Dessa prekliniska studier har visat att Apta-1 inte uppvisar tecken på att orsaka allvarliga biverkningar, samt att den har en multiverksam mekanism.

Idag finns ingen direkt behandling vid sepsis eller septisk chock utan enbart stödjande behandling för att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck och förbättra syresättningen för att motverka organsvikt. Det medicinska behovet av att ta fram en fungerade behandling för sepsis och septisk chock är således mycket stort.

Apta-1 i klinisk fas

Den kliniska fas 1-studien, som är en s k First in Human (FIH), inleddes 2022. Aptahem arbetar med the Centre for Human Drug Research (CHDR) för att genomföra studien. CHDR har lång och gedigen erfarenhet av kliniska prövningar i tidig fas med en specifik metodologi för klinisk forskning inom inflammation och sepsis.

Aptahem har även haft ett rådgivande möte med den tyska myndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) för att få svar på frågor om tillverkningen av Apta-1 inför de kliniska studierna. BfArM har världsledande experter inom området oligonukleotider som är den typ av kemisk substans som Apta-1 tillhör och de är även erkända som en tongivande myndighet i Europa med lång och gedigen erfarenhet och kompetens. BfArM har bekräftat sin positiva syn på Apta-1s utvecklingsprogram och att Apta-1 uppfyller de krav som ställs för att gå in i klinisk fas

Forskningssamarbeten

Aptahem samarbetar med akademiska grupper runt om i världen för att förstå hur bolagets läkemedelskandidat Apta-1 verkar i olika sjukdomstillstånd som är relaterade till sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd.

Aptahem bygger även upp ett nätverk av Key Opinion Leaders (KOLs) för att få tillgång till de senaste rönen inom sina områden, och för att stärka bolagets position i den vetenskapliga sfären.

Pipeline

Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Apta-1
Förhindra organ- och vävnadsskador vid livshotande tillstånd

Apta-1

Aptamerbaserad läkemedelskandidat med kombinerad verksamhetprofil av antitrombotiska och antiinflammatoriska effekter