Aptahems portfölj och pipeline

Utöver huvudkandidaten Apta-1 i sepsis har företaget ytterligare två läkemedelskandidater i sin pipeline – Apta-2 och Apta-3, vilka för närvarande befinner sig i tidig preklinisk fas respektive forskningsfas. Apta-2 har i initiala försök visat lovande egenskaper medan tillämpningen för Apta-3 behöver utvärderas.

Utöver det interna arbetet med utveckling av läkemedelskandidaterna arbetar Aptahem också kontinuerligt med att utvärdera eventuella expansionsmöjligheter för portföljen. För huvudkandidaten, Apta-1, utreder bolaget för närvarande möjliga partnerskap med relevanta branschaktörer medan man för expansionen av utvecklingsportföljen i stort kontinuerligt utvärderar möjligheter till att erhålla nya kandidater genom in-licensiering eller förvärv.

Aptahem välkomnar samarbeten med akademiska grupper runt om i världen där bolagets RNA-baserade läkemedelskandidater kan studeras för sjukdomstillstånd inom områdena koagulation, inflammation eller immunomodulering.

Apta-1

Huvudkandidaten Apta-1 i sepsis

Läs mer

Apta-2

Apta-2 utvecklas inom inflammationsområdet

Läs mer

Apta-3

Apta-3 befinner sig i forskningsstadiet

Läs mer

Pipeline

Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Apta-1
Förhindra organ- och vävnadsskador vid livshotande tillstånd
Apta-2
Under utvärdering inom inflammation
Apta-3
Ännu ej utvärderad