Investor Relations

Aptahems vision är att utveckla världsledande RNA-baserade läkemedel för sepsis och andra allvarliga inflammatoriska tillstånd och därigenom rädda patienters liv och förbättra behandlingsalternativen.

Aptahems affärsidé är att utföra ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners genom att frekvent interagera, presentera och diskutera utvecklingsstatusen med läkemedels- och bioteknikbolag som har kommersiella synergier med bolagets teknologi. Aptahems strategi och målsättning är att ingå ett framgångsrikt partnerskap eller licensavtal som kan generera resurser för att främja bolagets portfölj av läkemedelskandidater och stärka bolagets värde. Målsättningen är att kunna ingå ett sådant avtal kopplat till läkemedelskandidaten Apta-1 under tidig klinisk utveckling.

Apta-1 som potentiell ny behandling av sepsis

Sepsis är ett globalt, problemfyllt och dödligt hälsotillstånd som orsakar stor ekonomisk belastning och har ett enormt medicinskt behov över hela världen.

För närvarande saknas det effektiv behandling för sepsis.

Aptahems nya läkemedelskandidat Apta-1 är en RNA-aptamer som genom att interagera med minst tre viktiga faktorer för sepsis, nämligen koagulation, inflammation och vävnadsreparation, kan bli den efterlängtade lösning för sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd som många efterfrågar.

Finansiell kalender

 • Oct
  30
  2023

  Delårsrapport kvartal 3, 2023

 • Feb
  16
  2024

  Bokslutskommunikié 2023

Evenemang

 • Nov
  6
  2023

  BIO Europe

 • Nov
  14
  2023

  BIO Europe, digitalt event

Presentationer

BioStock Investor Meeting

2023-09-20