Vetenskapliga samarbeten

Aptahem samarbetar med akademiska grupper runt om i världen för att utveckla bolagets läkemedelskandidater inom så många indikationer som möjligt, inom ramen för kandidaternas multiverksamma mekanismer.

Aptahems samarbeten med olika akademiska grupper möjliggör utvecklingen av läkemedel inom fler områden än sepsis. Forskningen syftar dock till att utforska Apta-1s förmåga att behandla tillstånd som har en eller flera symptom som liknar sepsis, såsom koagulation, inflammation eller immunomoderling. Sepsis-området och alla dess olika bakomliggande sjukdomstillstånd utgör fortsatt huvudfokus för Aptahems utvecklingprogram för Apta-1.

Örebro-konsortiet

Sedan maj 2022 ingår Aptahem i ett konsortium med bland andra Örebro universitet, som beviljats finansiering av KK Stiftelsen. Konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid hjärt- kärlsjukdomar och bröstcancer.

Läs mer

Seattle Children’s Research Institute (SCRI)

Aptahem samarbetar med SCRI för att studera hur sambandet patogen-eliminering och anafylaktisk chock påverkas av Apta-1.

Läs mer

University Health Network (UHN)

UHN i Toronto studerar sambandet Pentraxin-3, inflammation och patogen-identifiering relaterat till corona-virus.

Läs mer

Definition av sepsis
Enligt definitionen av sepsis som fastställdes 2016 är sepsis inte en enda sjukdom utan en kombination av flera olika sjukdomar (ett sjukdomstillstånd, eller syndrom). Typiska symptom innefattar tillstånd med koagulation, inflammation, vävnadsskada, frisättning av cytokiner och även bristande funktioner i det centrala nervsystemet.

Komplex sjukdomsbild
På grund av denna komplexitet i sjukdomsbilden behöver forskning inom ett flertal områden utföras för att ge en samlad bild av vad sepsis orsakar i kroppen. Aptahem har därför inlett ett flertal olika samarbeten med världsledande akademiska grupper runt om i världen, där varje grupp utför specifika studier med Apta-1 för att förstå de olika delarna.

Samarbeten med akademiska grupper
För att säkra och förlänga Bolagets immateriella tillgångar undersöker Aptahem alltid om de resultat som genereras från de vetenskapliga samarbetena kan ligga till grund för nya patentansökningar. Aptahem delger också relevanta resultat till den vetenskapliga sfären genom presentationer och posters på konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

Tillgång till laboratorier i toppklass
Aptahem har tillgång till laboratorielokaler på inkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund. Företagsinkubatorn SmiLe ingår i det EU-finansierade Open Lab Skåne-projektet, vilket ger dess medlemmar tillgång till allmänna laboratoriemiljöer men även till specifik och mycket avancerad utrustning. Labbet passar utmärkt för små studier på kliniska prover och används också till att för-testa och lösa prekliniska utmaningar. Den här arbetsmodellen har visat sig vara mycket effektiv för att förbättra designen av projekt och i vägledningen av de forskargrupper som bolaget samarbetar med.