Affärsmodell

Aptahem arbetar enligt en kostnadseffektiv kompetensstrategi genom att rekrytera nyckelpositioner och konsulter med dokumenterat goda färdigheter i sina respektive områden inom företagsledning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatoriska förfaranden, licensiering och patentansökningar.

Strategin säkrar en god flexibilitet i relation till ett kontinuerligt förändrat behov av spetskompetenser vid utvecklingen av Aptahems läkemedelskandidater. Bolaget har även en proaktiv immaterialrättslig strategi för att säkerställa en kontinuerlig uppbyggnad av sitt interna värde och för att främja Aptahems position i framtida förhandlingar med samarbetspartners.

Aptahem samarbetar med akademiska grupper runt om i världen för att utveckla bolagets läkemedelskandidater inom så många indikationer som möjligt, inom ramen för kandidaternas multiverksamma mekanismer.