Marknadspotential

Sepsis drabbar varje år 50 miljoner människor i världen, varav 11 miljoner dör1. Idag är sepsis dessutom det mest kostsamma tillståndet för amerikanska sjukhus att behandla, och årligen kostar denna behandling och vård sjukhusen 62 miljarder USD2. Detta höga antal dödsfall i kombination med de höga sjukhuskostnaderna visar på en stor potentiell marknad för ett läkemedel som kan adressera den livshotande samverkan mellan koagulation och inflammation som sepsis innebär.

Under de närmaste tio åren förväntas både antalet fall av sepsis och marknadsandelen för immunreglerande läkemedel att öka. Den globala marknaden för sepsis-läkemedel väntas öka från 3,5 miljarder USD 2020 till 7,5 miljarder USD 2030 för de sju största marknaderna i världen, 7MM*.3 Aptahems patenträttigheter för Apta-1 som terapeutisk behandling täcker in dessa marknader fram till och med 2038.

Aptahems beräkningar visar att Apta-1 sannolikt kan ta cirka 15% av marknaden för läkemedel mot allvarlig sepsis under en fyraårs-period.

*7MM: USA, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Japan

Referenser

  1. WHO Fact sheets Sepsis. 2020-08-26. Tillgänglig på: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis. [Hämtad: 2022-10-14].
  2. Persown: The Economic Cost of Sepsis. Tillgänglig på: https://persown.com/the-economic-cost-of-sepsis/ [Hämtad: 2022-10-14].
  3. “Sepsis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2030: A High Level of Unmet Need Persists in the Sepsis and Septic Schock Marketplace”. Tillgänglig på: https://www.businesswire.com/news/home/20211208005491/en/Sepsis-Global-Drug-Forecast-and-Market-Analysis-to-2030-A-High-Level-of-Unmet-Need-Persists-in-the-Sepsis-and-Septic-Shock-Marketplace—ResearchAndMarkets.com. [Hämtad: 2022-10-14].