Seattle Children’s Research Institute (SCRI)

Aptahem ingick under 2018 ett partnerskap med Seattle Children’s Research Institiute (SCRI) för att utforska de underliggande mekanismerna i bolagets aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis. Seattle-samarbetet ska ge svar på hur sambandet patogen-eliminering (bakterier) och anafylaktisk chock (plötsligt framkallad hyperinflammation) påverkas av Apta-1.

Diskussioner pågår med SCRI för att utöka samarbetet med fler studier av Apta-1 inom inflammation och immunoterapi.

Seattle Children’s Research Institute (SCRI)

Läs mer på deras hemsida.

Läs mer