Om Sepsis

Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 50 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör.

Sepsis är en allvarlig akut reaktion på patogen-drivna infektioner som orsakar systemisk inflammation, trombos, blödning och organskador på ett flertal vitala organ, vilket leder till omfattande funktionsnedsättning och dödsfall. Sepsis drabbar 50 miljoner människor per år världen över, varav 11 miljoner dör.1 Många av de som överlever sepsis behöver genomgå organtransplantation, eller lider av livslånga funktionshinder såsom amputation, dialys eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Det finns ingen godkänd behandling för sepsis eller septisk chock på marknaden. De läkemedel som är tillgängliga behandlar antingen koagulering eller inflammation, de två avgörande faktorer som är involverade i sepsis och septisk chock. Men genom att bara inrikta sig på en av dessa avgörande faktorer, räcker befintliga läkemedel inte till för att förhindra de skador som kan uppstå. Det finns alltså ett akut behov av nya läkemedel som effektivt hämmar både koagulationsrubbningar och okontrollerad inflammation (cytokinstorm) för att förhindra bestående skador.

Referenser:

  1. WHO calls for global action on sepsis – cause of 1 in 5 deaths worldwide. Available from: https://www.who.int/news/item/08-09-2020-who-calls-for-global-action-on-sepsis—cause-of-1-in-5-deaths-worldwide