Historisk överblick

Sedan starten 2014 har Aptahem uppnått flera viktiga milstolpar på sin väg mot att ta fram en unik och banbrytande behandling för allvarliga inflammatoriska tillstånd, såsom sepsis.

2024

 • Planerade för en fas 2-studie med syfte att mäta effekt av Apta-1 i patienter med akuta och allvarliga inflammatoriska sjukdomar.
 • Aptahem fick sin artikel ”Therapeutic effects of a novel aptamer on coronaviral infection induced lung injury and systemic inflammatory responses” publicerad i tidskriften Cells.

2023

 • Avslutade klinisk fas 1-studie i friska frivilliga försökspersoner med läkemedelskandidaten Apta-1 för indikationen sepsis. Apta-1 visade god säkerhet och tolerabilitet.

2022

 • Inledde en klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1 för indikationen sepsis
 • Patentgodkännande i Japan för patentfamilj 2
 • Färdigställt GMP-certifierad Apta-1
 • Ingick nytt konsortium med bl a Örebro universitet
 • GLP-toxikologistudier visade på mycket god tolerabilitet för Apta-1

2021

 • Patentgodkännande i Indien för patentfamilj 1
 • Viktig del av Apta-1s verkningsmekanism identifierad
 • Patentgodkännande i Europa, USA och Turkiet för patentfamilj 2
 • Positiva biologiska effekter i en coronavirus-orsakad lungskademodell med behandling av Apta-1

2020

 • Ingick samarbete med University Health Network i Kanada

2019

 • Ingick i ett konsortium med Örebro universitet
 • Det farmaceutiska formuleringsarbetet inleddes i samarbete med Recipharm.
 • Publicerade bekräftande resultat på Apta-1s multiverksamma profil med potential inom behandling av sepsis.

2018

 • Samarbete med Seattle Children’s Research Institute inleddes.

2017

 • Presenterade en ny utvecklingsplan för Apta-1 för indikationen sepsis.
 • En ny patentansökan baserad på nya forskningsresultat för Apta-1, patentfamilj 2, skickades in till EPO (European Patent Office) av uppfinnaren, dr Luiza Jedlina.

2016

 • Prekliniska studier visar att Apta-1 förmår hämma ett antal inflammatoriska faktorer, och samtidigt ge en stark stimulerande verkan på vissa delar av kroppens egen antiinflammatoriska respons och dessutom effektivt hämmar uppkomsten av blodpropp utan att öka blödningsbenägenheten.

2015

 • Aptahem noterades på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget).
 • Erhöll godkännande av patent i Europa, USA och Kanada.
 • Prekliniska studier visade att Apta-1 har utökad säkerhetsmarginal utan noterade biverkningar, samt att kandidaten inte orsakar blödningar vid högre doser till skillnad mot marknadsledande produkt.

2014

 • Aptahem grundades baserat på det nya förslaget för kommersiell terapeutisk användning av aptamererna som studerats och presenterats av dr Luiza Jedlina.

1996

 • De två forskarna Tina Persson och Johan Lindh fann intressanta samband mellan sina respektive forskningsområden som ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer. Mot denna bakgrund utvecklade forskarna aptamerer som lyckades bryta ner sammanbindningar av rosettbildningen orsakad av malariaparasiten. Rosettbildningen definieras som inbindning av två eller fler röda blodkroppar (rbc) till en av malaria infekterad rbc och genom inbindning till fler rbc:s kan detta leda till blockerade kärl.