MAR

Aptahem offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8

2024-05-02
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem planerar att genomföra en Proof-of-Concept fas 2-studie i patienter med läkemedelskandidaten Apta-1

2024-04-18
MAR

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget har beslutat justera sin kliniska utvecklingsstrategi genom att utföra en Proof-of-Concept-studie (PoC) i patienter som nästa steg...

Läs mer

Aptahem offentliggör utfall i företrädesemission

2024-01-31
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem genomför en företrädesemission av units om cirka 34,6 MSEK och upptar brygglån om 5,0 MSEK

2023-12-08
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem avslutar del 1a av den kliniska studien med sin huvudkandidat Apta-1

2023-11-09
MAR

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget beslutat att avsluta del 1a av den kliniska studien i friska frivilliga försökspersoner. Detta beslut baseras på...

Läs mer

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2023-06-29
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 28 MSEK

2023-05-03
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2022-12-06
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 25,2 MSEK

2022-11-09
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Teckningsoptioner serie TO 7 nyttjades till 92 % och tillför Aptahem 9,1 MSEK

2022-04-08
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 7. Den 5 april 2022 avslutades nyttjandeperioden och totalt nyttjades 28 449 984 teckningsoptioner serie TO 7 för teckning av lika många aktier, vilket motsvarar en...

Läs mer