Forskning och utveckling

Aptahem bedriver eget forsknings- och utvecklingsarbete, dels genom att projektleda samarbetspartners och dels genom egna laboratoriestudier på SmiLe Incubator, Medicon Village i Lund. Bolaget är därför helt oberoende av andra aktörer, samt äger alla processer, resultat och immateriella tillgångar.

Vetenskapliga samarbeten

Aptahem bidrar med ledarskap, koordinering och vägledning till sitt nätverk av forskningssamarbeten samt designar, sätter upp och övervakar forskningsprojekten.

Läs mer

Apta-1 i sepsis

Apta-1 har i ett flertal prekliniska studier visat på en kombinerad verksamhetsprofil som särskiljer sig från många av dagens behandlingar mot sepsis. Apta-1 är i tidig klinisk fas.

Läs mer

Tillverkning

Aptahem och LGC Biotechnologies har tillsammans utvecklat en världsledande process för tillverkning av aptamerer. Utvecklingen till färdigformulerat prövningsläkemedel sker i samarbete med Recipharm.

Läs mer