Örebro-konsortiet

Aptahem ingick ett konsortium tillsammans med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet, läkemedelsutvecklingsföretaget AnaMar och Dalhousie University i Kanada i december 2019 med finansiering från KK Stiftelsen. Konsortiets övergripande syfte var att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom.

Samarbetet med Örebro universitet, inom ramen för konsortiet, genererade resultat som tydliggjorde en farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1. Den viktigaste insikten var att Apta-1 på ett unikt sätt blockerar aktiveringen av trombin, vilket är det protein som först aktiveras av levern vid en inflammation. Behandlingen med Apta-1, som gjorts in vivo och in vitro, visade på en verkningsmekanism beskrivande en antitrombotisk effekt utan att associeras med ökad risk för blödning.

Sedan maj 2022 ingår Aptahem i ett nytt konsortium med bland andra Örebro universitet, som även det beviljats finansiering av KK Stiftelsen. Det nya konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid hjärt- kärlsjukdomar och bröstcancer.

Forskningsprojektet, med titeln Nya läkemedelskandidater mot inflammation – nya terapimodeller mot vaskulär inflammation, trombos och bröstcancer, löper över fyra års tid med start i slutet av 2022. Aptahem kommer främst att förse projektet med sin läkemedelskandidat Apta-1 samt bidra med expertkompetens från Dr. Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptamer-baserade läkemedel och speciellt för Apta-1s hämning av inflammation och trombos.

Aptahems VD Mikael Lindstam ingick även i den styrgrupp som fick representera konsortiets ansökan till KK Stiftelsen, och som blev inbjudna att berätta om projektet och svara på de frågor KK Stiftelsen hade för att kunna fatta beslut om beviljande av medel.

Örebro universitet

Samarbetet med Örebro universitet ledde till banbrytande upptäckter om Apta-1s verkningsmekanism: Apta-1 blockerar aktiveringen av trombin, vilket leder till minskad inflammation, utan att associeras med ökad risk för blödning.

Mer information om Örebro universitet finns på deras hemsida.

Läs mer