Nyheter

BioStock-artikel: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

2024-02-29

BioStock publicerade den 29 februari 2024 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade...

Läs mer

Aptahems bokslutskommuniké 2023-01-01 till 2023-12-31

2024-02-29
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 573 (1 291) KSEK Resultat efter finansiella poster -4 269 (-3 139) KSEK Resultat per aktie -0,02 (-0,02) SEK Likvida medel uppgick per 2023-12-31 till 2 091...

Läs mer

Aptahems vetenskapliga manuskript nu publicerat i tidskriften Cells

2024-02-28

Aptahem meddelade den 27 februari 2024 att bolagets vetenskapliga manuskript blivit accepterat för publikation i tidskriften Cells. I dag, den 28 februari 2024, har artikeln blivit publicerad. Titeln på artikeln lyder: ”Therapeutic effects of a novel aptamer on coronaviral...

Läs mer

Aptahems vetenskapliga manuskript i samarbete med forskargruppen vid UHN i Toronto har blivit godkänt för publikation i tidsskriften Cells

2024-02-27

De banbrytande resultaten efter studier som utförts på läkemedelskandidaten Apta-1 i samarbete med forskargruppen vid University Health Network (UHN) i Toronto i olika allvarsamma sjukdomsmodeller har nu genererat ett första godkännande för publikation. Samarbetet med gruppen i Toronto, under...

Läs mer

Aptahem anlitar Mangold som likviditetsgarant

2024-02-16
Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag, den 16 februari 2024....

Läs mer

BioStock-artikel: Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

2024-02-14

BioStock publicerade den 14 februari 2024 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Aptahems företrädesemission av units tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Därmed tillfördes bolaget 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och...

Läs mer

Förtydligande angående den riktade emission av units till garanter som Aptahem beslutade den 7 februari 2024

2024-02-09

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

2024-02-07
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO8

2024-02-07
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem offentliggör utfall i företrädesemission

2024-01-31
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer