Nyheter

Aptahems presentation från BioStock Life Science Summit nu tillgänglig

2023-06-01

Aptahems VD Mikael Lindstam presenterade bolaget och gav en uppdatering på pågående aktiviteter i presentationen på BioStock Life Science Summit den 31 maj 2023. Presentationen, som hålls på engelska, är nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://aptahem.com/sv/videos/video-category/presentationer/ För ytterligare information:...

Läs mer

Kohort 4 i Aptahems fas 1a-studie genomförd

2023-05-31

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar att i den pågående dubbel-blinda randomiserade placebokontrollerade fas 1a-studien i friska frivilliga har ytterligare en dos-kohort genomförts. Under studiens gång...

Läs mer

Aptahem deltar på BioStock Life Science Summit den 31 maj 2023

2023-05-26

Aptahems VD Mikael Lindstam presenterar bolaget och ger en uppdatering på pågående aktiviteter. Presentationen, som är på engelska, kan följas online den 31 maj kl 12.50. Mer information om eventet finns på BioStock Life Science Summits webbsida: https://www.biostock.se/en/biostock-life-science-summit-may-2023/ För...

Läs mer

Analyst Groups Aptahem-analys: Slutför snart första delen av Fas 1-studien

2023-05-17

Analyst Group publicerade idag en analys av Aptahem med titeln ”Slutför snart första delen av Fas 1-studien” som kan läsas på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99...

Läs mer

Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

2023-05-15

Analyst Group publicerade den 12 maj 2023 en videointervju med VD Mikael Lindstam i samband med bolagets Q1-rapport samt annonserad företrädesemission. I intervjun berättar Mikael bland annat om var bolaget står idag, vägen framåt samt ger tre anledningar till...

Läs mer

Aptahems delårsrapport 2023-01-01 till 2023-03-31

2023-05-11
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 660 (686) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 517 (- 1 898) KSEK Resultat per aktie -0,015 (-0,016) SEK Likvida medel uppgick per 2023-03-31 till 9 718...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB

2023-05-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman...

Läs mer

Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 28 MSEK

2023-05-03
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

BioStock-artikel: Aptahem on the need for more effective sepsis treatments

2023-04-28

BioStock publicerade den 28 april 2023 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Arikeln är på engelska. Biotechnology company Aptahem is developing Apta-1, a drug candidate whose purpose is to reduce the high mortality and severe...

Läs mer

BioStock-artikel: Aptahems vd ser ett fortsatt intresse för Apta-1

2023-03-31

BioStock publicerade den 31 mars 2023 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Aptahem går framåt med sin första kliniska studie med sepsiskandidaten Apta-1. Parallellt har bolaget skruvat upp aktiviteterna för att synliggöra kandidaten på inhemska...

Läs mer