Nyheter

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2022-12-06
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Första screening av friska frivilliga i Aptahems klinisk fas 1-studie

2022-12-05

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar så som sepsis, meddelar idag att de första friska frivilliga försökspersonerna har screenats för inklusion i den kliniska fas 1-studien, First in Human...

Läs mer

Aptahem meddelar ytterligare positiva och signifikanta biologiska effekter i en utökad coronavirus-orsakad lungskademodell med behandling av Apta-1

2022-12-01

Aptahem kan idag meddela att teamet i Toronto kan dra ytterligare preliminära slutsatser från signifikant positiva effekter av behandling med Apta-1 i en allvarlig coronavirus-orsakad akut lungskademodell från utökade studier. Dessa preliminära resultat visar att Apta-1 signifikant reducerar blödning...

Läs mer

Aptahems VD intervjuad under Biotechgate-konferensen

2022-12-01

Mikael Lindstam, VD på Aptahem, blev intervjuad under den digitala partnering-konferensen Biotechgate. I videon beskriver han arbetet med att ta bolagets huvudkandidat Apta-1 genom alla utvecklingssteg från upptäckt, genom tillverkning och prekliniska studier fram till klinisk fas. Intervjun förklarar...

Läs mer

Sista dag för teckning i Aptahem AB:s (publ) företrädesemission

2022-12-01

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahems valberedning inför årsstämman 2023

2022-11-28

Aptahems valberedning inför årsstämman 2023 har sammanträtt. Valberedningen består av tre ledamöter som representerar de av de största aktieägarna per den 30 september innevarande år som önskar utse en ledamot i valberedningen jämte en av styrelsen utsedd styrelseledamot som...

Läs mer

BioStock Studio: Aptahems vd om kommande milstolpar

2022-11-24

Aptahem har tagit flera steg framåt under 2022 och passerade nyligen en milstolpe med inledningen av den kliniska fas I-studien med sepsiskandidaten Apta-1. Bolagets vd Mikael Lindstam besökte BioStocks studio för att presentera bolaget samt svara på frågor om...

Läs mer

Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

2022-11-18

Analyst Group publicerade den 17 november 2022 en videointervju med VD Mikael Lindstam där han kommenterar den nyligen inledda kliniska Fas 1-studien och den förestående företrädesemissionen. Intervjun finns tillgänglig på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com. För ytterligare information:...

Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Aptahem AB:s (publ) företrädesemission

2022-11-18

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem informerar om genomförande av klinisk Fas 1-studie

2022-11-17

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar så som sepsis, informerar idag kring den uppskattade tidplanen för genomförandet av den kliniska Fas 1-studien (First in Human, FIH) med sin läkemedelskandidat...

Läs mer