Nyheter

Mangold Insights Aptahem-analys: Sepsis-kandidat kan flyga högt

2024-06-12

Mangold Insight publicerade idag en analys av Aptahem med titeln ”Sepsis-kandidat kan flyga högt” som finns tillgänglig på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99 Epost: ml@aptahem.com Kort om Aptahem Aptahem AB (APTA)...

Läs mer

CSO dr Luiza Jedlina tar emot utmärkelse på BIO

2024-06-07

Aptahem blev inbjudna till SIC Ventures på BIO International Convention i San Diego, vars fokus var ”Honoring Woman Founders and Investors”. Dr Luiza Jedlina fick där ta emot utmärkelsen ”Certificate of Recognition for her achievements with Aptahem”. Foto: Grundaren...

Läs mer

Aptahems delårsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

2024-05-31
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 609 (660) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 729 (- 2 517) KSEK Resultat per aktie -0,006 (-0,015) SEK Likvida medel uppgick per 2024-03-31 till 3 499...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:00. Rätt till deltagande Rätt att delta vid...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-05-15
Regulatorisk

Aptahem AB (publ) avhöll den 15 maj 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om...

Läs mer

Aptahem offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8

2024-05-02
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Nyhetsbrev april 2024

2024-04-29

VD kommenterar Den senaste tiden har varit spännande och full av aktiviteter bakom kulisserna i Aptahem. Flera led av aktiviteter håller på att slutföras efter många gånger frustrerat långa tidsförlopp samt beroende av delleveranser för att knyta ihop dessa....

Läs mer

Aptahem samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services Japan för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Apta-1

2024-04-24
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto...

Läs mer

Aptahems VD interjuad av Mangold Fondkommission

2024-04-24

Mangold Fondkommission publicerade idag en intervju med Aptahems VD Mikael Lindstam där han ger en introduktion till bolaget och dess läkemedelskandidat Apta-1. Intervjun kan ses via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=QV9FAER63KE För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33...

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Aptahem AB

2024-04-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer