University Health Network (UHN)

Aptahem samarbetar sedan 2020 med University Health Network, ett universitetssjukhus med koppling till Torontos universitet i Kanada. Samarbetet syftar till att utvärdera den antitrombotiska Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare av vävnadsreparation för att potentiellt kunna behandla sjukdomen covid-19 genom att studera sambandet PTX-3, inflammation och patogen-identifiering relaterat till corona-virus.

Forskarteamet i Kanada, som leds av professor Mingyao Liu, har utvecklat en unik in vivo coronavirus-inducerad akut lungmodell för att studera SARS med patologiska funktioner som är gemensamma för SARS och covid-19. Det är den enda in vivo-modellen i sitt slag i världen. Modellen använder MHV-1-viruset för att inducera SARS-CoV-2-symptom och kräver ingen hög säkerhetsklassning, vilket påskyndar forskningen.

Preliminära resultat från studierna i Toronto visar att Apta-1 skyddar och återställer skadad lungvävnad, signifikant minskar andelen virus och hemolys samt förbättrar de kliniska markörerna för lever och njurar. Tidigare studier visar att Apta-1 förbättrar och bibehåller ett bra blodtryck och med det god syresättning, vilket är avgörande för att hålla organismen vital.

University Health Network (UHN)

Mer information om projektet på University Health Networks hemsida.

Läs mer