Affärsstrategi

Aptahems strategi är att ta läkemedelskandidater genom tidig utvecklingsfas och hitta licens- eller samarbetspartners för sen utvecklingsfas och marknadsgodkännande.

Syftet med partnerskap eller licensavtal är att generera resurser för att främja Bolagets portfölj av läkemedelskandidater och stärka Bolagets värde. Med läkemedelskandidaten Apta-1 siktar Bolaget på att ingå ett sådant avtal under tidig klinisk utveckling.