Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 31 december 2022. Källa: Euroclear.

NamnKapitalRöster
Ivar Nordqvist*15,45 %15,45 %
Avanza Pension7,14 %7,14 %
Nordnet Pensionsförsäkring6,46 %6,46 %
Investment Balticum AB2,19 %2,19 %
Christian Pettersson1,38 %1,38 %
A Gohari AB1,12 %1,12 %
Nicklas Johansson1,01 %1,01 %
SEB Luxemburg0,85 %0,85 %
AB Svedala Finans0,85 %0,85 %
Körkortsbutiken i Larsboda AB0,80 %0,80 %

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav per den 31 december 2022

Intressenters innehavAntal aktierRöster
Mikael Lindstam650 0000,39 %
Luiza Jedlina500 0000,30 %
Ola Skanung506 6610,30 %
Maria Ekblad24 2840,01 %
Ingela Hallberg128 3250,08%
Bert Junno100 0000,06 %
Johan Lindh539 0000,32 %
Cristina Glad90 2500,05 %
Theresa Comiskey Olsen231 4800,16 %