Säkrat patentskydd inom strategiskt viktiga marknader

Aptahem har ett noga utarbetat system för hur ny kunskap ska utvärderas, behandlas och skyddas, och företagets immaterialrättsliga portfölj består både av godkända patent och patentansökningar baserade på unika nya kemiska föreningar i form av unika RNA aptamer-baserade läkemedelskandidater. Bolagets läkemedelskandidater skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet, det vill säga i form av substanspatent.

För ny patenterbar teknologi har Aptahem som immaterialrättsstrategi att ansöka om patent i de länder som framåt bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: Europa, Kanada, USA, och utvalda tunga marknader i Asien och övriga världen. Bolaget har för avsikt att också ansöka om ytterligare patent i de fall där Aptahem anser att bolagets immateriella skydd på ett lämpligt sätt kan och bör stärkas ytterligare.

I dagsläget innehar Aptahem två patentfamiljer, varav båda helt ägs av bolaget. Den första familjen, som nämns ovan, och den andra patentfamiljen är ett terapeutiskt applikationspatent på huvudkandidaten Apta-1 ensamt, med syfte att skydda dess kliniska användning. Patentfamilj 2 har blivit godkänd i flera strategiskt viktiga geografiska områden, och inväntar godkännande från ytterligare några. Detta patent uppdateras också allt eftersom nya resultat samlas in, vilket ytterligare bidrar till ett starkt skydd.

Patentfamilj 1

OmrådeAns. nummer/ RegistreringsnummerAnsökningsdatumUtgångsdatumStatus
Frankrike2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
Indien3530242009-02-052029-02-05Godkänt
Italien5020150000183902009-02-052029-02-05Godkänt
Kanada27141212009-02-052029-02-05Godkänt
KinaZL200980111646.42009-02-052029-02-05Godkänt
Schweiz2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
Spanien2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
Storbritannien2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
Sverige2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
Tyskland2 247 7282009-02-052029-02-05Godkänt
USA12/8664132009-02-052029-02-05Godkänt

Patentfamilj 2

OmrådeAns. nummer/ PatentnummerAnsökningsdatum*UtgångsdatumStatus
Brasilien11 2020 005995 12018-10-032038-10-03Pågående
Frankrike36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Israel2737592018-10-032038-10-03Pågående
Italien5020210000802762018-10-032038-10-03Godkänt
Japan70255372018-10-032038-10-03Godkänt
Kanada30733642018-10-032038-10-03Pågående
Kina20188006431062018-10-032038-10-03Pågående
Nederländerna36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Polen36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Schweiz36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Spanien36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Storbritannien36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Sverige36916552018-10-032038-10-03Godkänt
Sydkorea10-2020-70072662018-10-032038-10-03Pågående
TurkietTR 2021/013877 T42018-10-032038-10-03Godkänt
Tyskland602018022979.52018-10-032038-10-03Godkänt
USA16/652,9262018-10-032038-10-03Godkänt
Österrike36916552018-10-032038-10-03Godkänt

*PCT-ansökan