Media

Aptahem strävar efter att vara ett så öppet och transparent bolag som möjligt. Bolagets mål är att löpande hålla aktieägare och andra intressenter informerade och uppdaterade på vad som händer i bolaget i enlighet med de krav som gäller för publika bolag.

Presentationer

Presentation och intervju med VD Mikael Lindstam (på engelska)

2022-11-24