Pipeline

Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Apta-2
Under utvärdering inom inflammation