Aptahem erhåller Intention to Grant från det europeiska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-07-05
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det europeiska patentverket (EPO) om ett preliminärt godkännande (Intention to Grant) av den europeiska patentansökan EP 18783424.7 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties. Ansökan omfattar terapeutiskt skydd av bolagets aptamer Apta-1 som utvecklas som en behandling för sjukdomstillstånd som orsakas av inflammation, koagulation och/eller organsvikt.

Denna ansökan är en del av patentfamilj 2 med Aptahems CSO Dr Luiza Jedlina som uppfinnare. Aptahem har nu erhållit ett Intention to Grant för denna ansökan vilket innebär att patentverket har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Innan patentansökan slutligen kan godkännas ska den översättas till de 2 andra officiella språken, franska och tyska. När Europa-patentet sedan blivit godkänt går man in i den så kallade valideringsfasen då man väljer de länder i Europa som man önskar skydd i. Vid slutliga godkännanden kommer patenten att vara giltiga till 2037.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Förra veckan fick vi beviljningsbesked för USA och både överraskande och glädjande får vi nu ta emot meddelandet om att EPO har för avsikt att godkänna vår andra patentfamilj som skyddar de terapeutiska användningsområdena för Apta-1. Att vi nu erhållit preliminärt godkännande på de två största marknaderna är ett stort styrkebesked för Aptahem i vårt fortsatta affärsutvecklingsarbete. Denna ytterligare värdehöjning på Aptahems portfölj kommer än mer stärka vår position i våra partneringdiskussioner.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021.

Om sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.