Kort om Aptahem

Aptahem AB (publ.) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar, även kallade aptamerer, för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Aptahems syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd.

Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. Detta har lagt grunden för bolagets stora ambitioner om en bred portfölj av en ny generation av aptamerbaserade läkemedel.

Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla RNA-teknologin och bygga en plattformsportfölj med multimekanistiska lösningar i toppklass och tillgodose stora medicinska behov.

Vision

Aptahems vision är att utveckla världsledande RNA-baserade läkemedel för sepsis och andra allvarliga inflammatoriska tillstånd och därigenom rädda patienters liv och förbättra behandlingsalternativen.

Mission

Aptahem utvecklar RNA-baserade läkemedel med fokus på att visa potentiella fördelar från bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 för patienter med sepsis/septisk chock och allvarliga inflammatoriska tillstånd där det finns ett stort medicinskt behov.

Affärsstrategi

Aptahems strategi är att ta läkemedelskandidater genom tidig utvecklingsfas och hitta licens- eller samarbetspartners för sen utvecklingsfas och marknadsgodkännande.

Läs mer

Affärsmodell

Aptahem arbetar enligt en kostnadseffektiv kompetensstrategi genom att rekrytera nyckelpositioner och konsulter med dokumenterat goda färdigheter i sina respektive områden inom företagsledning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatoriska förfaranden, licensiering och patentansökningar.

Läs mer

Historisk överblick

Sedan starten 2014 har Aptahem uppnått flera viktiga milstolpar på sin väg mot att ta fram en unik och banbrytande behandling för allvarliga inflammatoriska tillstånd, såsom sepsis.

Läs mer