Banbrytande behandlingar för akuta, inflammatoriska sjukdomar så som sepsis

Läs mer

VD Mikael Lindstam skickar en hälsning från BIO International Convention

Läs mer

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Aptahem

Läs mer

Extra Bolagsstämma juni 2024

All information och dokument inför extra bolagsstämman juni 2024

Läs mer

Aptamerer

Aptamerer är konstgjorda fragment av nukleinsyror som saknar genetisk information. De är det enda kända alternativet till antikroppar. Till skillnad från antikroppar är aptamerer kemiskt syntetiskt framställda, utan spår av endoxin eller andra biologiska föroreningar samt har låg immunogenicitet.

Läs mer

Apta-1 i klinik

Banbrytande in-house forskning som visar på aptameren Apta-1s unika multiverksamma profil. Apta-1 befinner sig i klinisk fas 1 för indikationen sepsis.

Läs mer

Investerare

Sepsis står för den högsta sjukvårdskostnaden av alla krtitiska sjukdomstillstånd. I USA beräknas den årliga kostnaden för behandling och vård av sepsis-patienter uppgå till 62 miljarder USD. Idag saknas effektiva behandlingar.

Läs mer

Om Aptahem och sepsis

Aptahem är ett bioteknikbolag som utvecklar RNA-baserade läkemedel för behandling av akuta, livshotande, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas och har huvudindikationen sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd. Detta medicinska tillstånd drabbar årligen 50 miljoner människor i världen och dödar drygt 20-25% av dessa. Aptahems syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis.

Idag finns ingen direkt behandling vid sepsis eller septisk chock utan enbart stödjande behandling för att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck och förbättra syresättningen för att motverka organsvikt.

Video från Global Sepsis Alliance

Läs mer