Aptahem erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-06-30
MAR

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/652,926 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties. Ansökan omfattar terapeutiskt skydd av bolagets aptamer Apta-1 som utvecklas som en behandling för sjukdomstillstånd som orsakas av inflammation, koagulation och/eller organsvikt.

Denna ansökan är en del av patentfamilj 2 med Aptahems CSO Dr Luiza Jedlina som uppfinnare. Aptahem har nu erhållit en Notice of Allowance för denna ansökan. Bolaget har meddelat myndigheten att avgiften kommer att betalas för dess godkännande för att kunna erhålla en Issue Notification och det officiella patentnumret för det godkända patentet. När patentet blir officiellt kommer det att vara giltigt till 2037.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Det är oehört glädjande att vi nu erhållt meddelande om att USA har för avsikt att godkänna vår andra patentfamilj som skyddar de terapeutiska användningsområdena för Apta-1. Innebörden är en rejäl värdehöjning av Aptahems portfölj inte minst för våra fortsatta partnerdiskussioner. Detta är en stark bekräftelse på Aptahems idoga arbete med att föra Apta-1 framåt till behövande patienter och hela teamet ser detta besked som en belöning för alla våra ansträngningar.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021.

Om sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.