Finansiell kalender

May
15
2024

Årsstämma 2024

May
31
2024

Delårsrapport kvartal 1, 2024

Tidigare

Apr
5
2024

Årsredovisning 2023

Feb
29
2024

Bokslutskommunikié 2023

Oct
30
2023

Delårsrapport kvartal 3, 2023

Aug
31
2023

Delårsrapport kvartal 2, 2023

Jun
7
2023

Årsstämma

May
11
2023

Delårsrapport kvartal 1, 2023