Bolagsstämmor

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 25 september 2020. Stämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Stortorget 23 i Malmö kl 10.00

Aptahems årsstämma 2020 hölls den 3 juni kl 10.00 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö.

Aptahems årsstämma 2019 hölls den 11 juni kl 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl 09.00 på Fredersens Advokatbyrå, Turning Torso, Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 7 juni 2018 kl 10.00 i Fredersen Advokatobyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahems årsstämma 2018 ägde rum den 7 maj kl 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 11 september 2017 kl 11.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, i Malmö.

Aptahems årsstämma 2017 hölls den 7 juni. Stämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Stortorget 23 i Malmö kl 10.00.