Bolagsstämmor

Aptahem håller en extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Aptahems årsstämma ägde rum den 15 maj 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö.

Årsstämmoprotokoll

Kommuniké från årsstämman

Kallelse

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Aptahems årsstämma 2023 hölls den 7 juni kl 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö.

Observera att man antingen måste delta fysiskt eller lämna in en fullmakt för att göra sin röst hörd på stämman. All information finns tillgänglig i kallelsen (se nedan). Sista dag för anmälan är onsdagen den 31 maj.

Årsstämmoprotokoll

Kommuniké

Kallelse

Förslag om emissionsbemyndigande med företrädesrätt

Förslag om emissionsbemyndigande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förslag till ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 25 september 2020. Stämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Stortorget 23 i Malmö kl 10.00

Aptahems årsstämma 2020 hölls den 3 juni kl 10.00 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö.

Aptahems årsstämma 2019 hölls den 11 juni kl 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl 09.00 på Fredersens Advokatbyrå, Turning Torso, Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 7 juni 2018 kl 10.00 i Fredersen Advokatobyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahems årsstämma 2018 ägde rum den 7 maj kl 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Aptahem höll en extra bolagsstämma den 11 september 2017 kl 11.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, i Malmö.

Aptahems årsstämma 2017 hölls den 7 juni. Stämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Stortorget 23 i Malmö kl 10.00.

Aptahems årsstämma hölls den 9 juni 2016 kl. 10.00 i
Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Aptahem höll en extrastämma den 22 mars 2016 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Kommuniké EBS

Kallelse EBS

Aptahems årsstämma hölls den 18 maj 2015 kl. 10.00 i lokal Mega på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse