MAR

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2023-06-29
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 28 MSEK

2023-05-03
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2022-12-06
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 25,2 MSEK

2022-11-09
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Teckningsoptioner serie TO 7 nyttjades till 92 % och tillför Aptahem 9,1 MSEK

2022-04-08
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 7. Den 5 april 2022 avslutades nyttjandeperioden och totalt nyttjades 28 449 984 teckningsoptioner serie TO 7 för teckning av lika många aktier, vilket motsvarar en...

Läs mer

Aptahem offentliggör utfall i företrädesemission

2021-09-15
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE...

Läs mer

Aptahem AB genomför företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörande av delårsrapporten för det andra kvartalet 2021

2021-08-17
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE...

Läs mer

Aptahem erhåller Intention to Grant från det europeiska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-07-05
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det europeiska patentverket (EPO) om ett preliminärt godkännande (Intention to Grant) av den europeiska patentansökan EP 18783424.7 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and...

Läs mer

Aptahem erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av patentfamilj 2

2021-06-30
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att bolaget har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/652,926 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective...

Läs mer

Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med motpart

2021-04-29
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) AB meddelar idag att den exklusiva förhandlingsperioden, som tidigare aviserats via pressmeddelande den 9 mars, har avbrutits. Aptahem valde den 9 mars 2021 att offentliggöra information om att en icke-bindande avsiktsförklaring hade undertecknats. Avsiktsförklaringen gav motparten en...

Läs mer