MAR

Aptahem rapporterar god säkerhetsprofil för Apta-1 efter avslutat toxikologi- och säkerhetsprogram (icke-GLP)

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att slutrapporterna från de icke-GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) toxikologi- och säkerhetsstudierna i Apta-1s prekliniska program påvisar positiva resultat. Resultaten pekar på att högre doser av Apta-1 än tidigare uppskattats, visar på en mycket god säkerhetsprofil....

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 08.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta...

Läs mer

Beslut om företrädesemission om cirka 31,7 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Den 10 oktober 2018 beslutade styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och en serie teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Aptahem initialt cirka 31,7...

Läs mer

Apta-1 har i pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil som resulterat i ett större substansbehov, vilket försenar programmet

2018-08-29
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolagets pågående pre-kliniska toxikologiska utvecklingsprogram försenas i väntan på tillverkning av mera Apta-1. Läkemedelskandidaten Apta-1 har i bolagets pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil, vilket resulterat i ett större substansbehov (Apta-1) än...

Läs mer

Yorkville Advisors Global tecknar 99 502 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

2018-07-20
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), som beskriver villkoren för emittering och teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i...

Läs mer

Aptahem undertecknar avtal som säkrar upp till 20 miljoner SEK från Yorkville Advisors Global

2018-06-27
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget har undertecknat ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade...

Läs mer

Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1

2018-05-15
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget startar de första toxikologi-studierna under denna vecka. Aptahem har nått en milstolpe i...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-11-15
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 19 (74) KSEK Resultat efter finansiella poster -1 666 (-2 044) KSEK Resultat per aktie -0,21 (-0,26) SEK Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 9 429 (23...

Läs mer

Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

2017-10-13
MAR Regulatorisk

Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk och överteckningsemissionen används ej. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två...

Läs mer

Aptahem: insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen

2017-10-03
MAR

Aptahem (publ) meddelar att VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen utan att utnyttja stöd från tilldelade teckningsrätter. Aptahem (publ) meddelar att insynspersonerna VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser...

Läs mer