MAR

Yorkville Advisors Global tecknar 99 502 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

2018-07-20
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), som beskriver villkoren för emittering och teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i...

Läs mer

Aptahem undertecknar avtal som säkrar upp till 20 miljoner SEK från Yorkville Advisors Global

2018-06-27
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget har undertecknat ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade...

Läs mer

Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1

2018-05-15
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget startar de första toxikologi-studierna under denna vecka. Aptahem har nått en milstolpe i...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-11-15
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 19 (74) KSEK Resultat efter finansiella poster -1 666 (-2 044) KSEK Resultat per aktie -0,21 (-0,26) SEK Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 9 429 (23...

Läs mer

Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

2017-10-13
MAR Regulatorisk

Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk och överteckningsemissionen används ej. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två...

Läs mer

Aptahem: insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen

2017-10-03
MAR

Aptahem (publ) meddelar att VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen utan att utnyttja stöd från tilldelade teckningsrätter. Aptahem (publ) meddelar att insynspersonerna VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser...

Läs mer

Aptahem lämnar in patentansökan baserat på nya resultat, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

2017-10-03
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier...

Läs mer

Apta-1 påvisar förbättrad överlevnad i utökad studie

2017-09-12
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en utökad studie genomförd tillsammans med samarbetspartnern Hooke Laboratories, i USA. Resultaten påvisar att intravenös administrering av Apta-1 korrelerade med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren. Utfallet bekräftar effekten hos...

Läs mer

Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

2017-09-11
MAR Regulatorisk

Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission och riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden från de både emissionerna uppgår till cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

2017-08-24
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24...

Läs mer