MAR

Aptahem offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

2018-11-19
MAR Regulatorisk

Styrelsen för Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 10 oktober 2018. Prospektet har i dag, den 19 november 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980)...

Läs mer

Nya sepsisdata visar på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater

2018-11-14
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att den utökade exploratoriska sepsisstudien på primater har visat på positiva resultat. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier. Efter att bolaget i slutet på...

Läs mer

Aptahem rapporterar god säkerhetsprofil för Apta-1 efter avslutat toxikologi- och säkerhetsprogram (icke-GLP)

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att slutrapporterna från de icke-GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) toxikologi- och säkerhetsstudierna i Apta-1s prekliniska program påvisar positiva resultat. Resultaten pekar på att högre doser av Apta-1 än tidigare uppskattats, visar på en mycket god säkerhetsprofil....

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 08.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta...

Läs mer

Beslut om företrädesemission om cirka 31,7 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

2018-10-10
MAR Regulatorisk

Den 10 oktober 2018 beslutade styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och en serie teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Aptahem initialt cirka 31,7...

Läs mer

Apta-1 har i pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil som resulterat i ett större substansbehov, vilket försenar programmet

2018-08-29
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolagets pågående pre-kliniska toxikologiska utvecklingsprogram försenas i väntan på tillverkning av mera Apta-1. Läkemedelskandidaten Apta-1 har i bolagets pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil, vilket resulterat i ett större substansbehov (Apta-1) än...

Läs mer

Yorkville Advisors Global tecknar 99 502 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

2018-07-20
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), som beskriver villkoren för emittering och teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i...

Läs mer

Aptahem undertecknar avtal som säkrar upp till 20 miljoner SEK från Yorkville Advisors Global

2018-06-27
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget har undertecknat ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade...

Läs mer

Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1

2018-05-15
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget startar de första toxikologi-studierna under denna vecka. Aptahem har nått en milstolpe i...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-11-15
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 19 (74) KSEK Resultat efter finansiella poster -1 666 (-2 044) KSEK Resultat per aktie -0,21 (-0,26) SEK Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 9 429 (23...

Läs mer