Aptahem avslutar del 1a av den kliniska studien med sin huvudkandidat Apta-1

2023-11-09
MAR

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget beslutat att avsluta del 1a av den kliniska studien i friska frivilliga försökspersoner.

Detta beslut baseras på data från de extra analyser som nyligen genomförts och som lett till en mer fullständig förståelse för Apta-1:s verkningsmekanism. Beslutet kommer potentiellt att spara tid i det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Fas 1a-studien är en så kallad dubbel-blind-studie och analys och sammanställning av de oblindade resultaten kommer nu att påbörjas. Aptahem kommer att presentera preliminära resultat så snart dessa finns tillgängliga. Den finala studierapporten kommer att skickas in till myndigheterna. Aptahem planerar nu för nästa steg i kliniken för Apta-1.

Syftet med 1a-delen av studien var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Apta-1 i olika doser.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
“Vi är glada över att ha tagit det här beslutet. Att del 1a av studien avslutas och slutrapporteras är en viktig milstolpe. Nu ser jag fram emot fortsättningen på det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.