Nyheter

Aptahem samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services Japan för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Apta-1

2024-04-24
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto...

Läs mer

Aptahems VD interjuad av Mangold Fondkommission

2024-04-24

Mangold Fondkommission publicerade idag en intervju med Aptahems VD Mikael Lindstam där han ger en introduktion till bolaget och dess läkemedelskandidat Apta-1. Intervjun kan ses via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=QV9FAER63KE För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33...

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Aptahem AB

2024-04-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem planerar att genomföra en Proof-of-Concept fas 2-studie i patienter med läkemedelskandidaten Apta-1

2024-04-18
MAR

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget har beslutat justera sin kliniska utvecklingsstrategi genom att utföra en Proof-of-Concept-studie (PoC) i patienter som nästa steg...

Läs mer

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO8 inleds den 15 april 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,03 SEK per aktie

2024-04-12
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:15. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman...

Läs mer

Årsredovisning Aptahem AB för perioden 2023-01-01—2023-12-31

2024-04-05
Regulatorisk

Aptahem AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.aptahem.com) samt på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com). Se årsredovisning som bifogad pdf-fil. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99 Epost: ml@aptahem.com Kort om...

Läs mer

Aptahem rapporterar top line-resultat från FIH studien med Apta-1

2024-03-27
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag top line-resultat från den kliniska fas 1a-studien (First in Human, FIH). Studiens syfte var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet...

Läs mer

Analyst Groups Aptahem-analys: Står inför nästa steg i den kliniska studien

2024-03-07

Analyst Group publicerade idag en analys av Aptahem med titeln ”Står inför nästa steg i den kliniska studien” som kan läsas på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36...

Läs mer

Aptahems vetenskapliga chef presenterar på konferensen Biologics World Nordics

2024-03-04

Aptahems vetenskapliga chef, dr Luiza Jedlina, har blivit inbjuden att hålla en presentation på konferensen Biologics World Nordics i Köpenhamn den 7 mars 2024. Titeln på presentationen lyder: ”A Novel RNA Aptamer Targets Exosite 2 on Thrombin, Offering a...

Läs mer