Aptahem samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services Japan för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Apta-1

2024-04-24
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto är en av världens största tillverkare av bland annat farmaceutiska substanser, smak- och näringsämnen och är specialister på enzymatiska processer.

Ajinomoto har med Aptahems tillåtelse, då Apta-1-strukturen är patentskyddad, undersökt möjligheten att tillverka Apta-1 genom en enzymatisk process. Den nu framgångsrikt och preliminärt utvecklade processen i försöksskala är skräddarsydd för tillverkning av den komplexa Apta-1-strukturen och dess specifika modifikationer. Enzymatiska processer är normalt väldigt gångbara för skalbarhet, vilket är en viktig parameter för Aptahem.

Aptahem har tidigare genom sitt samarbete med tillverkaren LGC nått positiva resultat på renhet, effektivitet och tillverkningskostnad, vilket positionerat bolaget som ledande inom området. Med den enzymatiska process som Ajinomoto använder ser Aptahem potentiellt större fördelar eftersom den är teoretiskt sett mer skalbar och med det kan ge högre utbyten och renhet. Dessa parametrar är viktiga för en kostnadseffektiv tillverkning, vilket har framstått som viktigt i Aptahems partnerdiskussioner.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
“Jag är väldigt glad att kunna meddela att Ajinomotos utvecklingsteam för enzymatiska processer nu tagit fram en potentiell metod för tillverkning av Apta-1. Aptahem strävar alltid efter att effektivisera och en av de viktigaste är just skalbarhet och kostnad för tillverkning. Det är för tidigt att säga vilken kostnadseffektivisering denna potentiellt alternativa metod från Ajinomoto kommer att landa i men teoretiskt som erfarenhetsmässigt och från samspråk med vår CMC-expert Thomas Rupp så är denna metod bland annat mer fördelaktig för större tillverkning. Inbegripet att denna process även kan ge högre kvalitet relativt kostnaden skulle detta potentiellt innebära en mycket god fördel för tillverkning av Apta-1.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.