News

  Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Aptahem

  2024-07-02

  Vid extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) den 19 juni 2024 beslutades bland annat om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Styrelsen har nu...

  Read More

  Aptahem reports the FIH study on Apta-1 has been finalized

  2024-06-27

  Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, today announces that the report on the First in Human (FIH) study has been finalized. The final study report confirms the...

  Read More

  Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-06-19

  Aptahem AB (publ) avhöll den 19 juni 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att genomföra en...

  Read More

  Mangold Insights Aptahem-analys: Sepsis-kandidat kan flyga högt

  2024-06-12

  Mangold Insight publicerade idag en analys av Aptahem med titeln ”Sepsis-kandidat kan flyga högt” som finns tillgänglig på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99 Epost: ml@aptahem.com Kort om Aptahem Aptahem AB (APTA)...

  Read More

  CSO Dr Luiza Jedlina receives award at BIO

  2024-06-07

  During the Bio International Convention in San Diego Aptahem was invited to SIC Ventures where focus was on ‘Honoring Woman Founders and Investors’. There, Dr. Luiza Jedlina was awarded a Certificate of Recognition for her achievements with Aptahem. Picture:...

  Read More

  Aptahems delårsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

  2024-05-31

  Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 609 (660) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 729 (- 2 517) KSEK Resultat per aktie -0,006 (-0,015) SEK Likvida medel uppgick per 2024-03-31 till 3 499...

  Read More

  Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-05-20

  Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:00. Rätt till deltagande Rätt att delta vid...

  Read More

  Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-05-15

  Aptahem AB (publ) avhöll den 15 maj 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om...

  Read More

  Aptahem offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8

  2024-05-02

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Nyhetsbrev april 2024

  2024-04-29

  VD kommenterar Den senaste tiden har varit spännande och full av aktiviteter bakom kulisserna i Aptahem. Flera led av aktiviteter håller på att slutföras efter många gånger frustrerat långa tidsförlopp samt beroende av delleveranser för att knyta ihop dessa....

  Read More