News

  Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-05-20

  Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:00. Rätt till deltagande Rätt att delta vid...

  Read More

  Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-05-15

  Aptahem AB (publ) avhöll den 15 maj 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om...

  Read More

  Aptahem offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8

  2024-05-02

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Nyhetsbrev april 2024

  2024-04-29

  VD kommenterar Den senaste tiden har varit spännande och full av aktiviteter bakom kulisserna i Aptahem. Flera led av aktiviteter håller på att slutföras efter många gånger frustrerat långa tidsförlopp samt beroende av delleveranser för att knyta ihop dessa....

  Read More

  Aptahem samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services Japan för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Apta-1

  2024-04-24

  Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto...

  Read More

  Aptahems VD interjuad av Mangold Fondkommission

  2024-04-24

  Mangold Fondkommission publicerade idag en intervju med Aptahems VD Mikael Lindstam där han ger en introduktion till bolaget och dess läkemedelskandidat Apta-1. Intervjun kan ses via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=QV9FAER63KE För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33...

  Read More

  Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Aptahem AB

  2024-04-24

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Aptahem plans to perform a Proof-of-Concept Phase 2 study in patients with its lead candidate Apta-1

  2024-04-18

  Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, today announces that the company has decided to revise its clinical development strategy by performing a Proof-of-Concept (PoC) study in patients...

  Read More

  Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO8 inleds den 15 april 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,03 SEK per aktie

  2024-04-12

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

  2024-04-11

  Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:15. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman...

  Read More