News

    Third cohort completed in Aptahem’s FIH study

    2023-03-06

    Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, announces today that the third cohort of healthy volunteers (HV) has been dosed and completed in the clinical First in Human...

    Read More

    BioStock article: Further steps in Aptahem’s phase I study

    2023-02-28

    BioStock published an article on 28 February 2023 about Aptahem, which can be read in full below. At the end of December 2022, biotech company Aptahem announced the completion of cohort 1 in healthy volunteers for the phase I...

    Read More

    Analyst Groups Aptahem-analys: Gör framsteg i klinik

    2023-02-21

    Analyst Group publicerade den 21 februari 2023 en analys av Aptahem med titeln ”Gör framsteg i klinik” som kan läsas på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99...

    Read More

    Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

    2023-02-15

    Analyst Group publicerade den 15 februari 2023 en videointervju med VD Mikael Lindstam där han kommenterar den pågående fas 1-studien och övriga aktiviteter i bolaget. Intervjun finns tillgänglig på Analyst Groups webbsida. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam,...

    Read More

    Aptahems bokslutskommuniké 2022-01-01 till 2022-12-31

    2023-02-15

    Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 1 291 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster -3 139 (-6 372) KSEK Resultat per aktie -0,02 (-0,05) SEK Likvida medel uppgick per 2022-12-31 till 20 231...

    Read More

    Third cohort in Aptahem’s FIH study initiated

    2023-02-14

    Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, announces today that the third dose cohort in the clinical First in Human (FIH) study in healthy volunteers has been initiated....

    Read More

    Second cohort in Aptahem’s FIH study performed and approved by the ethics committee

    2023-02-10

    Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, announces today that the second dose cohort in the clinical First in Human (FIH) study in healthy volunteers has been performed...

    Read More

    BioStock-artikel: Aptahem hoppas nå flera milstolpar under 2023

    2023-01-27

    BioStock publicerade den 27 januari 2023 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Aptahem inledde under 2022 sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten Apta-1, en akutbehandling mot sepsis och livshotande inflammatoriska tillstånd. För BioStock berättar vd...

    Read More

    First cohort dosed in Aptahem’s FIH study

    2022-12-29

    Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, announces today that the first cohort of healthy volunteers (HV) have been dosed in the clinical First in Human (FIH) study....

    Read More

    Aptahem AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

    2022-12-16

    EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

    Read More