News

  BioStock article: Aptahem comments on the publication in Cells

  2024-02-29

  BioStock published an article on 29 February 2024 about Aptahem, which can be read in full below. Aptahem’s collaboration with the research group at the University Health Network in Toronto, has now resulted in a publication in the scientific...

  Read More

  Aptahems bokslutskommuniké 2023-01-01 till 2023-12-31

  2024-02-29

  Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 573 (1 291) KSEK Resultat efter finansiella poster -4 269 (-3 139) KSEK Resultat per aktie -0,02 (-0,02) SEK Likvida medel uppgick per 2023-12-31 till 2 091...

  Read More

  Aptahem’s scientific manuscript now published in the journal Cells

  2024-02-28

  Aptahem announced on the 27 February 2024 that the company’s scientific manuscript had been accepted for publication in the journal Cells. Today, the 28 February 2024, the paper has been published. The title of the manuscript is ”Therapeutic effects...

  Read More

  Aptahem’s scientific manuscript in collaboration with the research group at UHN in Toronto has been approved for publication in the journal Cells

  2024-02-27

  The ground-breaking results from the studies performed with the drug candidate Apta-1, in collaboration with the research group at University Health Network (UHN) in Toronto, in various serious disease models have now lead to a first approval for publication....

  Read More

  Aptahem anlitar Mangold som likviditetsgarant

  2024-02-16

  Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag, den 16 februari 2024....

  Read More

  BioStock-artikel: Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

  2024-02-14

  BioStock publicerade den 14 februari 2024 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet. Aptahems företrädesemission av units tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Därmed tillfördes bolaget 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och...

  Read More

  Förtydligande angående den riktade emission av units till garanter som Aptahem beslutade den 7 februari 2024

  2024-02-09

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Aptahem genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

  2024-02-07

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Aptahem meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO8

  2024-02-07

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  Aptahem offentliggör utfall i företrädesemission

  2024-01-31

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More