Nyheter

Noteringsemission tecknad till cirka 756 %

2015-03-20
Regulatorisk

Den 18 mars 2015 avslutades teckningstiden i Aptahems noteringsemission av units. Nyemissionen tecknades till cirka 54,4 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 756 %. Aptahem tillförs därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader och har efter noteringsemissionen...

Läs mer

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

2015-03-04

Malmö den 4 mars 2015 Idag inleds teckningstiden i Aptahem AB (publ):s noteringsemission av högst 1 200 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Aptahem 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner...

Läs mer

AktieTorget har godkänt Aptahem AB för notering

2015-03-04
Regulatorisk

4 mars 2015 AktieTorget har godkänt Aptahems aktie och teckningsoption för notering.

Läs mer

EPO meddelar ”Decision to Grant” för Aptahems patentansökan i Europa

2015-02-19
Regulatorisk

EPO har beviljat patentansökan för Europa och bolaget förväntas under mars månad börja validera de länder i Europa bolaget önskar söka skydd i.

Läs mer

Aptahem hämtar hem 3.800.001 SEK från en private placement emission

2014-12-08
Regulatorisk

En nyemission som hade ett överintresse från privata investerare blev fulltecknad och tillförde bolaget sitt första substantiella kapital för att kunna fortsätta sitt pre-kliniska program samt jobba vidare med ytterligare finansiering av bolaget.

Läs mer