Regulatoriska

Aptahem rapporterar lovande resultat från ytterligare analyser av läkemedelskandidaten Apta-1s verkningsmekanism i fas 1-studien

2023-09-15
Regulatorisk

Aptahem AB (publ) meddelar idag att ytterligare analyser som genomförts i kohort 1 till 4 i fas 1-studien nu har bidragit till att klargöra Apta-1s påverkan på kliniska biomarkörer. Nästa steg är att ansöka om att studien kan återupptas....

Läs mer

Aptahems delårsrapport 2023-04-01 till 2023-06-30

2023-08-31
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 411 (1 127) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 736 (-1 793) KSEK Resultat per aktie -0,02 (-0,01) SEK Likvida medel uppgick per 2023-06-30 till 5 782...

Läs mer

Aptahem kommer att genomföra vidare analyser i sin fas 1a-studie

2023-07-17
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att i den pågående dubbel-blinda randomiserade placebokontrollerade fas 1a-studien på friska frivilliga rekommenderas att ytterligare analyser genomförs för att...

Läs mer

Aptahems företrädesemission är registrerad och handel med BTA upphör

2023-07-06
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

2023-06-29
MAR Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Aptahem AB:s (publ) företrädesemission

2023-06-14
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med företrädesemission

2023-06-12
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB den 7 juni 2023

2023-06-07
Regulatorisk

Idag, den 7 juni 2023, hölls årsstämma i Aptahem AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över...

Läs mer

Aptahems delårsrapport 2023-01-01 till 2023-03-31

2023-05-11
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 660 (686) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 517 (- 1 898) KSEK Resultat per aktie -0,015 (-0,016) SEK Likvida medel uppgick per 2023-03-31 till 9 718...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB

2023-05-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman...

Läs mer