Mars 2017

2017-03-10

VD kommenterar
Nu har vi redan kommit in i årets tredje månad och det är dags att berätta vad vi har haft för oss sedan förra nyhetsbrevet som publicerades i december 2016. Vill ånyo upplysa läsarna att vår ambition är att publicera nyhetsbrev ungefär varannan månad.

Vetenskapligt råd
I början på året hade vi glädjen att meddela att vi har knutit Docent Anders Bylock till vårt utvecklingsteam. Anders är en välkänd internationell expert inom det kardiovaskulära området och hur man utvecklar läkemedel från forskning via kliniska studier och genom registreringsprocessen. Han kommer framför allt att fungera som kliniskt stöd till Aptahems utvecklingsteam, vara sakkunnig i kardiovaskulära sammanhang samt sätta ihop och leda Aptahems vetenskapliga råd. Vi för redan samtal med flera kunniga toppnamn inom vårt vetenskapliga område och vi hoppas framöver att kunna presentera våra utvalda kandidater. Anders har redan bidragit till detaljutformningen av det kliniska programmet. Läs mer om Anders bakgrund i nyheten vi publicerade på vår hemsida.

Samarbete med inkubatorn SmiLe
Sedan januari har vi ett samarbete med life science-inkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund. Där hyr vi en plats i deras laboratorielokaler för att utföra vissa experiment och tester i egen regi. Att ha ett laboratorium med den senaste utrustningen gör att vi enkelt kan testa nya teorier och koncept runt Apta-1. Aptahem har också tillgång till en nyutvecklad state-of-the-art utrustning för att studera Apta-1s effekter på koagulationsprocesserna genom samarbete med ett österrikiskt företag. Vår närvaro på SmiLe spar mycket tid och resurser samtidigt som där är ett stort nätverk att ta del i. Vi ser fram emot att få tillbringa mer tid med SmiLe!

Aktuella studier och experiment
Vi arbetar fortsatt mycket med att planera och genomföra flera studier för att förstå verkningsmekanismen hos vår substans Apta-1. Vi vet idag att Apta-1s verkningsmekanism är unik genom en kombination av anti-koagulation, anti-inflammation och immun-stimulerande mekanismer. Apta-1 har därför möjlighet att påverka hela händelsekedjan vid koagulation och olika vävnadstoxiska effekter. Mekanismen är helt ny och så pass intressant att vi överväger att patentskydda denna och dess indikationer för att ytterligare stärka skyddet av Apta-1 och därmed öka värdet av bolaget. I det fall det inte leder till patentansökan kommer våra studier och resultat publiceras i flera steg i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vi lär oss dagligen mer och mer om Apta-1 och dess effekter men det är fortfarande en bit kvar innan vi har hela bilden klar. Dock har vi kunnat skönja nya potentiella indikationer för Apta-1 vilka vi nu intensivt studerar. Sedan tidigare vet vi ju att Apta-1 inte är toxisk, hämmar koagulation samt verkar anti-inflammatoriskt men nu tar vi reda på mer i detalj hur allt detta hänger ihop. En mer tydlig MoA (Mechanism of Action) av Apta-1 kommer sannolikt att öka intresset för vår läkemedelskandidat i en vidare krets av läkemedelsbolag.

Kontakter med läkemedelsbolag
Aptahem fortsätter att diskutera med flera stora läkemedelsbolag, och intresset hos dessa är fortfarande stort. Vi har deltagit i några möten i början på året som har varit väldigt givande med ständigt nya intressenter till teknologin, och vi kommer att delta i fler till under våren 2017, bl a Bio Europe, Bio Equity och AngloNordic partnering och investerarmöten.
Jag ser även fram emot att delta på aktie- och investeringsträffar i Sverige framöver och vi meddelar vart efter vi vet när och var.

Möten Aptahem deltagit i
Under de senaste månaderna har Aptahem deltagit på följande möten:

  • J.P. Morgan 35th Annual Healthcare Conference 8-12 januari i San Francisco
  • Swiss Nordic Bio 8 februari i Zürich
  • Sachs Associates 10th Annual European Life Sciences CEO Forum & Exhibition 6-7 mars i Zürich

Malmö 10 mars 2017

Mikael Lindstam
VD Aptahem AB

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta nyhetsbrev.