Nyhetsbrev juni 2018

VD kommenterar
En framstående sepsis-specialist skrev i förra veckan en ledare på STAT News där han belyste oroande siffror över hur sepsis blir allt vanligare i USA, och hur det nu är landets dyraste sjukdomstillstånd att behandla. Vidare uttrycker han oro över avsaknaden av forskning och utveckling inom behandling av sepsis, ett område som ofta missas till förmån för andra sjukdomar. Därför tycker vi att det är extra viktigt att vi ger oss ut för att fortsätta bygga intresse för det vi gör på Aptahem och på så sätt driva utvecklingen av sepsisbehandlingen framåt. Vi har flera prekliniska studier i rullning för Apta-1 som fortlöper enligt plan och som vi kontinuerligt utvärderar, rapporterar om och driver framåt. I detta nyhetsbrev har vi sammanfattat de viktigaste händelserna.

Höjer visibiliteten globalt
Nyligen, 3–7 juni, gick ett av årets största industrievents av stapeln: BIO International Convention i Boston, USA, där aktörer, som potentiella investerare och samarbetspartners, från olika delar av världen närvarade. I år satte de till och med GUINNESS WORLD RECORD för ’the Largest Business Partnering Event’, vilket kändes då detta verkligen är det främsta eventet som företagsledare, investerare, innovatörer inom biotech bland annat deltar i. Under dessa dagar hade vi möjlighet att föra dialog med många om vår Apta-1 kandidat, dess utveckling och vår ambition framgent. Något som gläder oss extra mycket är det starka intresse som visats för vår pipelinekandidat, Apta-2, vilken vi hoppas kunna berätta mer om snart. Nu pågår arbetet för fullt för att återkoppla och möjligen initiera vissa fördjupade diskussioner med kontakter som knutits eller stärkts under konferensen, för att säkerställa den fortsatta tillväxten av Aptahems portfölj.

Forskningssamarbete med ledande amerikanskt forskningscenter
Som ni såg meddelade vi nyligen ett nytt forskningssamarbete med Seattle Children’s Research Institute, som är ett av USA:s ledande pediatriska forskningscenter. För oss är detta en viktig milstolpe i utvecklingen av Apta-1, ett steg som vi tidigare inte har kunnat ta på grund av patentskyddsprocessen. Nu kommer kandidaten att testas av ett oberoende forskningsinstitut, Seattle Children’s, i så kallade ’gold standard’-modeller vilka är de bästa och senaste tillgängliga forskningsmodellerna inom området. Studierna kommer att utgå från de senaste rönen inom djurmodeller och fokusera på de markörer som de dominerande inflammationsmekanismerna ger upphov till och som visat sig vara vägledande inför studie i människa. Vi ser framemot att ta del av deras forskningsresultat och tillsammans bygga vidare på Apta-1s starka vetenskapliga bakgrund.

Aptahem-ledda projekt och pipeline
Vad gäller vår egna forskning så har primatstudien vi tidigare skrivit om nu nått sitt slut. Framöver följer sammanställning och analys av studieresultatet, vilket vi kommer rapportera när vi erhållit slutrapport – allt i enlighet med marknadsreglerna. Det toxikologi- och säkerhetsprogram som initierades för Apta-1 tidigare i år fortskrider enligt plan. Vi är även på god väg mot att snart erhålla Good Manufacturing Practice-certifikat (GMP-certifikat), som är en nödvändig del i förberedelserna inför ansökan om att påbörja kliniska studier i människa för att säkra substansens kvalitet.

Inför början av andra halvåret på 2018, förfinade ledningen den tidigare strategin som kommer att ta bolaget och Apta-1 genom klinisk fas 1 under en intern strategidag där även tankar för pipelinekandidaten samt vetenskapliga publikationer samlades. Som tidigare nämnts, pågår vidare en utvärdering av finansieringslösningar för att stödja denna utveckling och inte förlora den goda fart vi håller uppe idag. Vi kommer att återkomma med mer om detta framöver.

Vår pipelinekandidat, Apta-2
Parallellt med utvecklingsprogrammet för Apta-1 så genomför vi även initiala prekliniska studier på vår pipelinekandidat Apta-2. Det är fortfarande ett tidigt stadium, dock har studier indikerat liknande verkningsmekanismer som Apta-1. Som tidigare nämnt, kommer vi att utvärdera Apta-2 inom inflammationssjukdomar. Vidare kommer vi framöver att utvärdera vilken strategi som är rätt väg framåt för att på bästa sätt kunna gynna bolaget, våra aktieägare och slutligen patienter. När möjligt, så kommer vi att hålla er uppdaterade om resultaten från pågående och kommande studier.

Avslutningsvis vill jag trycka på att maskineriet rullar på som vanligt under sommaren och vi ser ljust på den utveckling som ligger framför oss. Om det är något ni undrar över så är ni alltid välkomna att höra av er till info@aptahem.com, där jag svarar på era frågor i så stor grad som möjligt. Om frågorna är av större karaktär försöker jag ta upp det i nästa nyhetsbrev.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Malmö 21 juni 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB