Nyhetsbrev april 2020

VD kommentar
I dessa Corona-tider får man intrycket av att många aktiviteter stannat upp i samhället. Jag vill med detta nyhetsbrev därför ge en bild av hur vi på Aptahem fortsatt jobbar på i bra tempo. Givetvis finns det en risk att den globala situationen på sikt kan påverka delar av vår verksamhet genom till exempel våra underleverantörer, men hittills har den faktiska påverkan varit begränsad.

Deltagande i konferenser
I slutet på mars skulle vi ha deltagit i intensivvårdskonferensen ISICEM i Bryssel, men den blev, av förklarliga skäl, uppskjuten och flyttats fram till september. Härom veckan publicerades dock vårt abstract som vi skickat in till konferensen i Critical Care Magazine vilket är en viktig milstolpe för oss eftersom vi nu lättare kan nå ut till den medicinska expertisen och inleda diskussioner som kan ta oss vidare. Abstractet kan läsas här.

Även den internationella hematologikonferensen ISTH i Milano har blivit avlyst men kommer att hållas som en virtuell version. Aptahem har skickat in ett abstract som just nu är under bedömning för det nya virtuella formatet. Vi sammanställer för närvarande nya resultat som vi sedan ser fram emot att få publicerat i vetenskapliga tidskrifter.

Partnering-konferenserna vi planerat att delta i har ändrats till virtuella mötesplatser, t ex BIO International. De konferenser som planeras äga rum senare i år väntar vi besked om.

Vetenskapliga samarbeten
På grund av Corona-situationen har vårt samarbete med Örebro universitet fått en något senare start än planerat pga av omkastningar i deras undervisning. Vi är dock igång nu och vi ser fram emot att löpande kunna rapportera hur studierna framskrider.

Vårt samarbete med Seattle fortgår, men även de påverkas av Corona-krisen. I nuläget planerar vi en ny preklinisk studie tillsammans med Seattle-gruppen för att bekräfta resultaten från pilot-studien som utfördes förra året, men under rådande omständigheter är deras lokaler nerstängda. Så snart de kan återgå till normal verksamhet kommer vår studie att starta.

Många spännande diskussioner pågår
Vi har, som vi nyligen kommunicerat genom en artikel i BioStock, sett en möjlighet att Apta-1 skulle kunna hjälpa patienter som hamnar i kritiskt tillstånd vid virusinfektion, eftersom det kan visa sig vara sepsis. För att undersöka om Apta-1 har dessa egenskaper, håller vi för närvarande på att diskutera olika modeller och potentiella samarbeten med forskargrupper runt om i världen. Om dessa diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga men vår förhoppning är att vi ska kunna berätta mer inom en snar framtid.

Vår multiverksamma kandidat skulle teoretiskt kunna minska risken för organdysfunktion och multiorgansvikt – tillstånd som kan uppstå som följd av en virusinfektion och som är typiska för sepsis eller sepsis-liknande tillstånd.

Substanstillverkning
Jag får många frågor och kommentarer från aktieägare som undrar hur det går med substanstillverkningen. Vår tillverkare LGC i USA arbetar fortsatt på för fullt med att optimera tillverkningsprocessen mot större kvantiteter för att erhålla en acceptabel CoG (Cost of Goods). Det är viktigt att komma ner på en acceptabel kostnadsnivå, inte minst med tanke på de betydligt större mängder som kommer att behövas i kliniska studier samt att skapa starka argument mot potentiella licenstagare. Eftersom vi arbetar med en relativt ny typ av substanser – aptamerer – finns det fortfarande delar som kräver utveckling. En uppskalning är inte linjär och behöver optimeras på till exempel parameter-, maskin- och råvarusidan. Vi kan därför i dagsläget inte säga när det kommer att finnas en kostnadseffektivt fungerande tillverkningsprocess för en större mängd substans, men detta är en högprioriterad fråga för oss som vi lägger stor vikt vid.

Dock kan vi genom vår samarbetspartner AxoLabs med deras utrustning avsedd för forskningssammanhang tillverka hög-kvalitativ Apta-1 som väl täcker våra FoU-behov både internt och med samarbetspartners. AxoLabs ingår i samma koncern som LGC och LGC har utgått från AxoLabs optimerade metod när de nu utvecklar den uppskalade metoden. Därmed har vi ingen begränsning i de pågående och planerade kompletterande prekliniska studier som vi löpande önskar bedriva.

Ny kompetens stärker teamet
Vi arbetar på för att få vår kandidat Apta-1 till kliniska studier, och förbereder så mycket vi kan inför First-in-Human (fas I). För att kunna ta oss dit så effektivt som möjligt har vi glädjen att välkomna Suzanne Kilany i rollen som Clinical Research Director. Suzanne har lång och gedigen erfarenhet av att leda, planera och genomföra kliniska studier, både från stora bolag och från kontraktsforskningsorganisationer (CRO). I grunden är Suzanne onkologi-sjuksköterska, så hon har även lång erfarenhet av att arbeta kliniskt.

En spännande tid i bolagets historia
Trots att vi i dessa tider arbetar mer virtuellt är någonsin, och att en hel del fysiska möten ersätts med telefon- och videokonferenser, känner vi oss optimistiska inför framtiden och har en fortsatt stark tro på vår läkemedelskandidat Apta-1. I och med att vi kan presentera våra unika resultat genom publika patent, patentansökningar och vetenskapliga publikationer ser vi även ett ökat intresse för både vetenskapliga samarbetsförslag och potentiella kommersiella upplägg. Jag ser fram emot att hålla er aktieägare uppdaterade på våra framsteg under våren och sommaren.

Ta hand om er och Glad Påsk!Easteregg

Malmö den 9 april 2020

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB