Dokument

Titel

Verktyg

Delårsrapport kvartal 2, 2020

Delårsrapport kvartal 1, 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport kvartal 3, 2019

Dokument TO4, oktober-november 2019

Delårsrapport kvartal 2, 2019

Delårsrapport kvartal 1, 2019

Dokument – bolagsstämma 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Dokument – företrädesemission 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q2 2018

Dokument – extra bolagsstämma 7 juni 2018

Dokument inför TO2 maj 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsredovisning 2017

Dokument – årsstämman 2018

Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Delårsrapport Q3 2017

Tilläggsprospekt

Uppdaterad teckningssedel oktober 2017

Teaser Aptahem september 2017

Teckningssedel Aptahem september 2017

Prospekt Aptahem september 2017

Kallelse till extra bolagsstämma 2017

Beslut om företrädesemission 2017

Bilaga B Fullständiga villkor TO 3

Bilaga A Fullständiga villkor TO 2

Revisors yttrande

Styrelsens redogörelse

Delårsrapport Q2 2017

Stämmokommuniké från årsstämman 2017

Delårsrapport Q1 2017

Dokument inför årsstämman 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016-01-01–2016-12-31

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q2 2016

Stämmokommuniké från årsstämman 2016

Slutlig version av det fullständiga förslaget till personaloptionsprogram och övriga bilagor inför Årsstämman 2016

Delårsrapport Q1 2016

Teckningssedel 2016

Särskild teckningssedel 2016

Prospekt i samband med garanterade företrädesemission

Protokoll från extrastämma 22 mars 2016

Årsredovisning 2015

Styrelsens förslag till emissionsbeslut

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär stämmor

Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Teckningssedel

Optionsvillkor TO 1

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

Bolagsordning ÅS15

Kommuniké från årsstämma 2015

Styrelsens förslag till Bonusprogram 2015

Årsredovisning 2014

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31