Artikel om Aptahem i Natures BioPharma Dealmakers

I Nyheter

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, får idag en artikel publicerad i Natures BioPharma Dealmakers tidskrift.

Natures redaktion har valt ut Aptahem som ett av de företag som får en artikel publicerad i deras kommersiella tidskrift BioPharma Dealmakers. Utgåvan ges ut i dag, den 4 juni 2018, inför den stora konferensen BIO International som äger rum i Boston, USA, 4-7 juni.

”Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit utvalda av Natures team för att få vara med i det här sammanhanget” säger Aptahems VD Mikael Lindstam och fortsätter ”BioPharma Dealmakers är förvisso en tidskrift där man får betala för att få en artikel publicerad, men det är bara företag som Nature väljer ut som får vara med. Vi tar detta som ytterligare ett kvitto på det stora internationella intresse för Aptahem och vår läkemedelskandidat Apta-1 som vi nu börjar se i olika sammanhang – inte minst genom de möten vi blir inbjudna till i samband med de stora internationella konferenser vi besöker”.

Artikeln, med titeln ”Mining parasite evolution to create inflammatory disease drugs”, är helt och hållen skriven av Natures redaktion, med Aptahems information som underlag. Den beskriver på ett överskådligt sätt hur Apta-1 har utvecklats från ett medel mot hjärnmalaria till den nuvarande indikationen sepsis.

Artikeln finns tillgänglig digitalt på https://biopharmadealmakers.nature.com/pages/npg-latest-edition-bpdm, www.aptahem.com eller på Aptahems Facebook-sida https://www.facebook.com/aptahem/?ref=aymt_homepage_panel.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.