Artikel om Aptahem i näringslivsbilaga SvD: Nytt forskningsgenombrott för behandling av sepsis

I Nyheter

Läs artikeln om Aptahem som, med stöd av oberoende aktieägare, publicerats i en näringslivsbilaga till Svenska Dagbladet:

Nytt forskningsgenombrott för behandling av sepsis

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.