Aptahems senaste patentansökan registrerad i ett flertal länder

I Nyheter

Aptahem kan idag meddela att bolagets senaste patentansökan nu har registrerats i ett flertal länder och behandlas för godkännande. Aptahems internationella PCT-ansökan*, som är en sammanslagning av två tidigare Europa-ansökningar, har nu gått in sk landsfaser där bolaget valt ut de mest strategiska geografierna. Patentansökan avser Apta-1 och bär titeln ”A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties”.

Patentansökan skickades in under 2017 efter att nya, positiva studieresultat uppnåtts i ett flertal prekliniska studier. Skyddsomfånget är utformat för att täcka det terapeutiska skyddet av bolagets huvudkandidat Apta-1 samt förbättringar av den molekylära Apta-1-strukturen. De länder där ansökan nu registrerats eller håller på att registreras och väntar på godkännande är USA, Kanada, Brasilien, Japan, Sydkorea, Kina, Israel och Europa. Ansökan i Europa kommer först att gå igenom en godkännandeprocess, och därefter kommer vi att välja ut de specifika länder i Europa där vi vill ha skydd. Bolaget återkommer vart efter patentansökningarna blir godkända i respektive land.

Aptahems VD, Mikael Lindstam, kommenterar: ”Det är glädjande att vi nu tagit ett steg närmare att stärka vårt skydd av Apta-1 genom att vår PCT-ansökan nu går in i landsfaser i de länder vi ser som strategiskt värdefulla. Intresset för Aptahem som bolag och Apta-1 som produkt kommer att intensifieras och värdehöjas betydligt hos potentiella licens- och samarbetspartners.”

PCT-ansökan med nummer WO/2019/068766 och dokumentet kan läsas i sin helhet via uppdaterade, offentligt tillgängliga patentdatabaser.

* Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som erbjuder möjligheten att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i enskilda länder behöver ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet i varje enskild geografi. En PCT-ansökan hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan en ansökan väljas att genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet. Efter det fullföljs patentansökan i de länder som önskas. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen. Källa: Patent och Registreringsverket (www.prv.se)

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.