Aptahems ledning, styrelse och anställda har för avsikt att nyttja teckningsoptioner av serie TO 5

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att de av Aptahems ledning och styrelse inklusive anställda med innehav har för avsikt att nyttja sina teckningsoptioner av serie TO 5, däribland VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Jag är glad och stolt över att så många av Aptahems ledning, styrelse och anställda har meddelat att de kommer att nyttja sitt innehav av teckningsoptionerna. Det tyder på stark tilltro och förtroende för bolaget och vår läkemedelskandidat Apta-1.”

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 i sammandrag

  • Inlösenperiod: 1-15 april 2021.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,40 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 som kan inbringa totalt cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 5 är den 13 april 2021.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.