Aptahem stärker teamet inför planeringen av klinisk fas I

I Nyheter

Aptahem meddelade i dag att bolaget utökar teamet med Suzanne Kilany som Clinical Research Director inför nästa steg i utvecklingen av bolagets primära läkemedelskandidat, Apta-1. Suzanne kommer primärt att leda och koordinera planerings- och förberedelsearbetet för att ta Apta-1 till klinisk fas I.

Suzanne Kilany är utbildad sjuksköterska och arbetade som onkologisköterska under många år. För drygt 30 år sedan gick hon över till läkemedelsindustrin, där hon under sin karriär har samlat lång och mångsidig erfarenhet inom kliniskt utvecklingsarbete bland annat som ansvarig för kliniska studier i Europa, Ryssland och USA. Genom sina roller inom både läkemedelsbolag och kontraktsforskningsorganisationer (CRO) har Suzanne skaffat sig gedigen kunskap och förståelse för kliniska prövningar och processer inom flera olika sjukdomsområden.

Suzanne är sedan sex år tillbaka styrelseledamot i Apotekarsocietens avdelning för kliniska studier. Hon är också redaktör och ansvarig för deras medlemstidskrift, Prövningen.

VD Mikael Lindstam kommenterar: ”Vi är oerhört glada att Suzanne stärker vårt team. Hennes mångåriga erfarenhet och breda kunskap kompletterar den vi redan har i bolaget på ett utmärkt sätt när vi nu börjar planera för att ta Apta-1 till klinisk fas I.”

” Jag tycker det ska bli otroligt spännande att få vara med att ta Aptahems huvudkandidat Apta-1 från utveckling in i klinik.” fortsätter Suzanne Kilany.

Suzanne kommer närmast från Astellas Pharma A/S där hon arbetade som Medical Scientific Adviser under drygt 7 år. Hon påbörjar sin roll hos Aptahem med omedelbar verkan.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.