Aptahem erhåller patent i Europa för skydd av patentfamilj 2

Aptahem (publ) meddelar idag att Europapatentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentansökan EP 18783424.7 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännandet från EPO som meddelades den 5 juli 2021.

I och med EPOs godkännande av patentansökan EP 18783424.7 finns skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 inom patentfamilj 2 i Europa till och med 2037. Nu vidtar den så kallade valideringsfasen då bolaget väljer de länder i Europa som man önskar skydd i.

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått det definitiva godkännandet från EPO, granted patent, vilket innebär ett gediget skydd för Apta-1 i Europa och en värdeökning för Aptahems utvecklingsportfölj. Vi har redan inlett valideringsfasen för de specifika länder vi önskar skydd för, de länder som vi ser som mest värdefulla ur ett affärsmässigt perspektiv.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Om Sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.