Aptahem bjuder in till ett digitalt seminarium på Internationella Sepsisdagen 13 september

Aptahem AB utvecklar läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där Apta-1, bolagets huvudkandidat är under utveckling och ämnat som ett akutläkemedel för att förhindra uppkomsten av organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas av sepsis.

Varje år drabbas ca 40 000 personer av sepsis i Sverige. Totalt i världen mellan 47-50 miljoner drabbas varav ca 11 miljoner dör av sepsis. (www.globalsepsisalliance.org).

För att uppmärksamma Internationella Sepsisdagen (World Sepsis Day) arrangerar Aptahem ett online Sepsisseminarium den 13 september. Föreläsningarna är på engelska och sänds kl 15.00-17.30.

Program:

Aptahem introduction Mikael Lindstam, CEO Aptahem
Sepsis; clinical manifestations, treatment and ongoing research Mats Eriksson, Associate Professor, Section of Anesthesiology and Intensive Care, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Sweden
Sepsis – Laboratory diagnostics
A focus on neutrophils
Anders Larsson, Professor, Department of Clinical Chemistry and Pharmacology, Uppsala University, Sweden
Future diagnostics of sepsis – SepsIT®  Anna-Karin Pernestig, Associate Professor in Biosciences, University of Skövde, Sweden
Aptahem – ongoing research:
Apta-1 – a drug candidate to fight sepsis Luiza Jedlina, PhD, CSO Aptahem
Apta-1 and Covid-19 Mingyao Liu, MD, Senior Scientist, Toronto General Hospital Research Institute, Canada
Sepsis meeting Apta-1 and Haemostasis Magnus Grenegård, Professor, School of Medical Sciences, Örebro University, Sweden
Closure Mikael Lindstam, CEO Aptahem

Seminariet är kostnadsfritt och utan föranmälan. Länk till sändningen kommer att finnas tillgänglig på aptahem.com.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Om Sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.