Aptahem bekräftar CMO Dr Bylocks ansvarsområden

I Nyheter

Aptahem (publ) meddelar idag att Dr Anders Bylock, Chief Medical Officer (CMO), har tillträtt ett annat deltidsuppdrag med omedelbar verkan. Anders fortsätter sitt engagemang i Aptahem som CMO och tillika ordförande för det vetenskapliga rådet i samma omfattning som tidigare.

Aptahem utnämnde Anders Bylock till CMO i februari 2018. Sedan 2016 är Anders även ordförande för bolagets vetenskapliga råd. Anders bidrar med en omfattande expertis efter en lång internationell karriär och erfarenhet av klinisk utveckling från flera välkända läkemedelsbolag såsom Merck Sharpe & Dome (MSD) Sweden, AstraZeneca och Boehringer Ingelheim.

Anders ansvarsområden i Aptahem har inte ändrats.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-mail: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.