Personer

Ledning

Mikael Lindstam

VD & Styrelseledamot

Mikael Lindstam har varit involverad i uppstartsverksamhet och utvecklingsprogram som har genererat investeringar på mer än 250 miljoner SEK från företag, privat och offentligt kapital. Mikael har varit med och utvecklat Cyxone AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB och Serstech AB, samt genomfört ett antal licensavtal och IP-försäljning i privata och statliga organisationer. Mikael är också Founding Partner i Accequa investeringsfond som fokuserar på affärsutveckling på tidigt stadium av start-ups inom bioteknik och hanterar innehav, patent och licensportfölj. Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi samt vidareutbildning inom marknadsföring, entreprenörskap och personalledning.

Kjell G Stenberg

CMO & STYRELSEORDFÖRANDE

Kjell har bakgrund som partner till Medwell Capital Corp, COO på BioMS Medical Corp., där man tog in $ 200m från investerare genom licensavtal. Kjell grundade Combio A/S 2001 och var dess VD. Från 1975 till 2000, Kjell var verksam som specialforskare och chef på Astra/AstraZeneca, där han bidrog till att få olika läkemedel på marknaden som chef för forskning och utveckling. Kjells aktuella styrelseuppdrag och ledande befattningar är; Accequa AB (VD), Celus Pharmaceuticals Ltd, USA (VD), Galecto AB (styrelseledamot), PCI Biotech Holding (börsnoterat företag, styrelseledamot), Biomedical Development Europe (ägare), och Novation Pharmaceuticals Inc., Kanada (styrelseledamot). Kjell har en doktorsexamen inom Medicinsk vetenskap.

Ola Skanung

CFO

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Luiza Jedlina

CSO

Som tidigare projektledare i Forskarpatent fonden var Luiza avgörande för att etablera den studie som indikerade de föreslagna läkemedelskandidater och utvecklingsvägen för en kommersiell terapeutisk produkt. Förutom sina 3 år som biotech konsult har Luiza 15 års vetenskaplig erfarenhet inom cellbiologi, immunologi och hematologi, epidemiologi och biokemi samt som utvecklare av vaccin mot parasiter. Luiza har arbetat som gästforskare och koordinator i flera EU-finansierade forskningsprojekt och har utvecklat nya metoder för experimentellt och analytiskt biokemi är en meduppfinnare till två patent. Luiza är doktor i molekylär parasitologi och immunologi samt har en masterexamen inom toxikologi.

Ulf Björklund

PROGRAMME MANAGER

Ulf har mera än 30 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling från både stora och små bolag. Från 1983 till 2002 var Ulf verksam inom klinisk forskning och chef på Kabi Pharmacia AB / Pharmacia & Upjohn / Pharmacia. Från 2002 till 2010 var Ulf VD i OxyPharma AB och åren 2010 till 2016 VD i Aprea AB. Idag driver Ulf eget företag som konsult med inriktning mot läkemedelsutveckling och projektledning inom Life Science. Ulfs aktuella styrelseuppdrag är; Lipum AB (styrelseordförande), Wnt Research AB, Annexin Pharmaceuticals AB och TikoMed AB (styrelseledamot). Ulf har en Apotekarexamen från Uppsala Universitet.

Oldriska Chutna Olin

Project Scientist

Oldriska Chutna Olin har flera års erfarenhet som forskare inom biomedicinsk vetenskap, särskilt inom neurovetenskap, cell- och molekylärbiologi. Som doktorand och forskare har hon varit involverad i flera forskningsprojekt både i Portugal och Sverige. Som tidigare medlem i Wallenberg Neuroscience Center vid Lunds universitet erbjöds Oldriska, och fullföljde, en karriär inom bioteknikindustrin. Oldriska har en MSc i human molekylärbiologi från Faculdade de Ciências vid Lissabons universitet. På Aptahem är Oldriska ansvarig för teoretiskt och experimentellt arbete som Project Scientist och är även stöd till CSO.

Erika Medin

Programme Coordinator & Communication Specialist

Erika har mer än 20 års erfarenhet från forskningsinriktade bolag inom läkemedelsbranschen, bland annat Perstorp Pharma och Astra Draco/AstraZeneca. Under åren har Erika haft olika roller inom administration, kommunikation och projektledning och har en fil kand från Lunds universitet samt är diplomerad informatör från IHM Business School. Erika driver eget företag som konsult med inriktning mot projektledning och kommunikation med fokus på små forskningsbolag inom Life Science.

Lina Gustavsson

QA Officer & OFFICE MANAGER

Lina har flera års erfarenhet inom service och administration. Hon har en examen inom utvecklings- och förändringsarbete och har i flera år hjälpt företag med att skapa och upprätthålla struktur i deras ledningssystem. Hos Aptahem ansvarar Lina för den övergripande administrationen.

Styrelse

Kjell G Stenberg

CMO & STYRELSEORDFÖRANDE

Kjell har bakgrund som partner till Medwell Capital Corp, COO på BioMS Medical Corp., där man tog in $ 200m från investerare genom licensavtal. Kjell grundade Combio A/S 2001 och var dess VD. Från 1975 till 2000, Kjell var verksam som specialforskare och chef på Astra/AstraZeneca, där han bidrog till att få olika läkemedel på marknaden som chef för forskning och utveckling. Kjells aktuella styrelseuppdrag och ledande befattningar är; Accequa AB (VD), Celus Pharmaceuticals Ltd, USA (VD), Galecto AB (styrelseledamot), PCI Biotech Holding (börsnoterat företag, styrelseledamot), Biomedical Development Europe (ägare), och Novation Pharmaceuticals Inc., Kanada (styrelseledamot). Kjell har en doktorsexamen inom Medicinsk vetenskap.

Cristina Glad

STYRELSELEDAMOT

Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Hon har arbetat med projekt för utveckling av antikroppsläkemedel och deras produktionsprocesser. Cristina Glad har också varit involverad i forsknings- och utvecklingssamarbeten med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD var Glad med om att utveckla BioInvent International AB.Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), är teknologie doktor i biokemi, E*MBA och entreprenör.

Theresa Comiskey Olsen

STYRELSELEDAMOT

Theresa Comiskey Olsen har 20 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal. Comisky Olsen är Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är hon även styrelseledamot i Biovotec AS, FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Cyxone AB. Hon är också ägare och verksam i Langseth Advokatfirma DA.

Johan Lindh

STYRELSELEDAMOT

Med över 20 år i den akademiska världen har Johan varit verksam som molekylärbiolog och har haft flera befattningar inom parasitologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI) / Karolinska Institutet. Det samarbete som uppstod med Lunds universitet genom identifiering av de tidiga indikationerna för Aptahems antikoagulerande läkemedelskandidater resulterade i den patentansökan som Aptahem baserar sin utveckling på. Johan Lindh är docent i mikrobiologi och är aktiv sedan januari 2014 på Institutet för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, Uppsala universitet.

Mikael Lindstam

VD & Styrelseledamot

Mikael Lindstam har varit involverad i uppstartsverksamhet och utvecklingsprogram som har genererat investeringar på mer än 250 miljoner SEK från företag, privat och offentligt kapital. Mikael har varit med och utvecklat Cyxone AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB och Serstech AB, samt genomfört ett antal licensavtal och IP-försäljning i privata och statliga organisationer. Mikael är också Founding Partner i Accequa investeringsfond som fokuserar på affärsutveckling på tidigt stadium av start-ups inom bioteknik och hanterar innehav, patent och licensportfölj. Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi samt vidareutbildning inom marknadsföring, entreprenörskap och personalledning.