Aptahems läkemedelskandidater

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Aptahems läkemedelskandidater

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Välkommen till Aptahem

Aptahem utvecklar en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel som i prekliniska försök visar på en säker behandling utan blödningsrisk.

Affärsidé

Aptahems affärsidé består i att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom hjärtinfarkt eller stroke.

Projekt

Aptahem utvecklar blodproppshämmande läkemedel som bygger på en helt ny teknologi.

Investor Relations

Huvudkandidaten Apta-1 förväntas skapa en effektiv och säker behandling för patienterna.

Marknad

Marknaden förväntas uppgå till mer än 18 miljarder USD år 2020.

Nyheter

Vill du träffa oss?