Styrelseledamöter och ledning tecknar units i pågående företrädesemission

2018-11-30
MAR Regulatorisk

Aptahem genomför för närvarande en företrädesmission av units om cirka 31,7 MSEK med en pre-money värdering om 15,9 MSEK.

Mikael Lindstam (VD), Luiza Jedlina (CSO) och Ola Skanung (CFO) i ledningen samt Kjell Stenberg och Cristina Glad i styrelsen tecknar cirka 180 000 aktier med stöd av uniträtter i den pågående företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.