BioStock-artikel: Aptahems nya CMO om sin roll och visioner

2022-06-20

BioStock publicerade den 17 juni 2022 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet.

Aptahem har utsett dr Ingela Hallberg som ny medicinsk chef. Bolaget lägger därmed ytterligare en pusselbit på plats inför kommande kliniska studier med läkemedelskandidaten Apta-1, en akutbehandling mot sepsis. BioStock kontaktade Hallberg för att få veta mer om hennes bakgrund från läkemedelsindustrin och hur hon vill lotsa Apta-1 genom de kommande utvecklingsstegen.

Sepsis, blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor varav 11 miljoner dör, vilket gör sepsis till en av de svåraste utmaningarna för den globala folkhälsan.

Enligt WHO drabbas hundratals miljoner patienter över hela världen varje år av vårdrelaterade infektioner. Risken är hög att dessa infektioner utvecklar resistens mot antibiotika – standardbehandlingen mot sepsis – vilket snabbt kan leda till ett försämrat kliniskt tillstånd såsom sepsis.

Aptahems sepsiskandidat
Aptahems primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel för att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten i sepsis.

Bolagets extensiva prekliniska data som tagits fram in-house och producerats i samarbete med flera välkända internationella CROs och vetenskapliga partners, indikerar att kandidaten har potential att minska risken för blodpropp, bromsa kroppens okontrollerade inflammatoriska respons, reparera eller hämma vävnadsnedbrytning samt modulera kroppens eget immunsvar, på ett säkert sätt.

Sammantaget visar de prekliniska studierna, där Apta-1 jämförts med flera marknadsledande antiinflammatoriska och antikoagulerande/trombotiska läkemedel, att intravenös administrering av Apta-1 verkar omedelbart och korrelerar med en förbättrad överlevnad, organskydd och allmänt välbefinnande hos försökssubjekten.

Framsteg under 2022
Att ta en läkemedelskandidat från studier i laboratorier, till studier i människa, är en betydande milstolpe för alla bioteknikbolag. Aptahems mål är att kunna inleda kliniska studier senare i år.

Som en förberedelse för detta steg har bolaget under 2022 ingått avtal med den kliniska kontraktsforskningsorganisationen The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Nederländerna som kommer att genomföra den första studien på människa, en fas I-studie. Aptahem har påbörjat en ansökan till myndigheterna om godkännande att få inleda studien.

Ingela Hallberg, CMO Aptahem

Ingela Hallberg, CMO Aptahem

Bolagets nya CMO kommenterar
Den 1 juni 2022 tillträdde Ingela Hallberg som ny medicinsk chef (CMO) för Aptahem. BioStock kontaktade Hallberg som berättar om sin långa bakgrund från läkemedelsindustrin och hur hon kan bidra till att erbjuda patienter som drabbas av sepsis en helt ny behandling.

Ingela, kan du till att börja med berätta lite om din professionella bakgrund?

– Jag är legitimerad läkare med klinisk erfarenhet från kardiologen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. För snart 25 år sedan lämnade jag kliniken för läkemedelsindustrin, där jag har haft roller inom klinisk forskning och utveckling på en rad olika bolag, både inom och utanför Sverige. Sedan 2019 driver jag ett eget bolag som stöttar nystartade företag inom life science att föra sin produkt från klinisk fas till marknadsgodkännande.

På vilka sätt vill du bidra till den fortsatta utvecklingen av Apta-1?

– Med min breda erfarenhet av olika terapiområden, olika kulturer samt att leda utvecklingen från klinik till marknad, är min ambition att guida bolaget på rätt väg genom kliniken både ur ett strategiskt, säkert samt effektivt perspektiv. Vidare att föra konstruktiva diskussioner med olika intressenter och samarbetspartner. Under åren har jag arbetat mycket tillsammans med marknad, sälj och finans i olika ledningsgrupper och därmed varit delaktig i många strategiska diskussioner.

Hur ser dina erfarenheter ut när det gäller att föra en kandidat genom de kliniska utvecklingsstegen och vidare till marknaden?

– Under några år ansvarade jag för den globala fas I-enheten i Uppsala på dåvarande Quintiles (IQVIA). Som medicinsk chef både på regional och global nivå på olika bolag har jag haft den kliniska utvecklingen som en del av mitt ansvar vilket även inbegripet lanseringsförberedelser inför marknadsintroduktion. Vidare har jag stor erfarenhet att arbeta med så kallade Key Opinion Leaders (KOL).

Vad lockade dig att anta rollen som CMO på Aptahem?

– Aptahem har en mycket intressant och spännande produkt med målet att behandla svåra inflammatoriska tillstånd och där det idag inte finns någon effektiv behandling och sålunda ett stort medicinskt behov. När jag för några år sedan startade mitt bolag som rådgivare för start-ups inom life science, insåg jag hur oerhört stimulerande det är att arbeta med innovation och unga drivande människor. Det gäller också för Aptahem.

Genom din egen konsultverksamhet har du under flera år assisterat bolag att vidareutveckla läkemedelsprodukter. Hur ser du på potentialen att positionera Apta-1 inom fler indikationer bortom sepsis?

– Målet är olika svåra inflammatoriska tillstånd där både inflammation och koagulationssystemet har en starkt bidragande faktor. Sepsis är början på denna resa.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.